Готові роботи
Облік та фін.звітність за НП(С)БО та М(С)БО - варіант 2

Облік та фін.звітність за НП(С)БО та М(С)БО - варіант 2 (ID:287416)

ПредметОблік і звітність в оподаткуванні
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 16
Зміст ЗМІСТ 1.Концептуальна основа складання фінансової звітності. Припущення, які використовуються при складанні фінансової звітності. 2.Події після звітної дати та їх відображення у фінансовій звітності. 3.Відображення змін корисності активів. 4.Вправа: За даними декларацій з податку на прибуток сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, становить: за 2012 рік – 500000 грн., за 2013 рік – 700000 грн. Визначений за правилами бухгалтерського обліку залишок відстроченого податкового зобов’язання становить: на 01.01.2012 р. – 5000 грн., На 31.12.2012 р. – 65000грн., на 31.12.2013 р. – 50000 грн. Визначте необхідні дані про витрати для заповнення Звіту про сукупний дохід.  
Ціна(грн.) 400

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет