Готові роботи
Склад та біологічні функції мембран живих організмів

Склад та біологічні функції мембран живих організмів (ID:124062)

ПредметБіологія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 38
Зміст Вступ . Розділ І. Загальна характеристика мембран живих організмів. Розділ ІІ. Хімічний склад біомембран. Розділ ІІІ. Рідинно-мозаїчна модель будови мембрани. Розділ IV. Молекулярна організація біомембран. Розділ V. Мембрани прокаріот. Розділ VІ. Мембрани еукаріот.. Розділ VІ. Функції біомембран.. Висновок... Список використаної літератури.
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
Головними хімічними компонентами біомембран є білки, ліпіди та вуглеводи. Співвідношення білки : ліпіди : вуглеводи є специфічним для кожної клітини чи мембрани і може варіюватися в широких межах [4]. Середній хімічний склад деяких біомембран наведено у Додатку А. Вміст білків і ліпідів у різних клітинних мембранах зображено у Додатку Б. Для зовнішніх плазматичних мембран притаманна наявність вуглеводів в складі глюкопротеїдів і гліколіпідів. Для мієлінових мембран клітин мозку – значна концентрація ліпідів. Внутрішні мембрани мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму містять відносно більшу кількість білків, що відображує наявність у цих мембранних комплексах важливих мультиферментних комплексів [1]

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет