Готові роботи

Біосинтез імуномодулятора з клітинної стінки бактерій Lactobacillus delbrueсkii (ID:236576)

РозділБіологія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 34
Зміст ВСТУП………………………………………………………………………. РОЗДІЛ 1. Характеристика препарату Ліастен……………………………. РОЗДІЛ 2. Обґрунтування вибору біологічного агента та поживного середовища для його культивування………………………………………. РОЗДІЛ 3. Обґрунтування способу культивування і типу ферментера …. РОЗДІЛ 4. Опис технологічної схеми процесу біосинтезу ……….............. РОЗДІЛ 5. Контроль виробництва ………………………………………..... СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
Актуальність виготовлення такого імунобіотика, як Ліастен полягає в його високій ефективності та безпеці при лікуванні пацієнтів онкологічного, хірургічного та пульмонологічного профілю. Досвід застосування цього препарату в відкритих дослідженнях (Інститут експериментальної онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, НДІ онкології та радіології, НДІ отоларингології, Національний медицинський університет ім. А.А. Богомольця) на етапі розширених клінічних випробувань довів його високу ефективність і безпеку при лікуванні хворих із злоякісними новоутвореннями, хронічною бронхолегеневою патологією [9, 6]. Новизною теми є використання штаму Lactobacillus delbrueсkii - 86 депонованого в колекції ВКПМ (ВНИИгенетика, ВКПМ - В – 5788) який, на відміну від інших, накопичує більшу кількість біомасси (8,2 г/л) та культивування його на збалансованому поживному середовищі.

Замовлення

Замовлення