Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:126800)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 5
Зміст Вправа 1. Визначте вплив кожної з наведених операцій на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операцій (грн.): 1. придбано товари в кредит - 200; 2. відпущено зі складу матеріали у виробництво - 1000; 3. виплачено заробітну плату персоналу - 2500; 4. оприбутковано безоплатно основні засоби - 23000; 5. нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва - 13000; 6. зараховано на поточний рахунок довгострокову позику банку - 5000; 7. повернуто залишок невикористаних підзвітних сум – 270; 8. списано малоцінні та швидкозношувані предмети на потреби виробництва - 500; 9. оголошений статутний капітал - 100000. Вправа 2. 1. На підставі наведених даних складіть баланс підприємства (грн.): Найменування рахунку сума, грн. Статутний капітал 80000 Неоплачений капітал 35000 Поточний рахунок 45000 2. Визначити найменування господарських операцій N/N Зміст Сума, грн. Кореспонденція рахунків Д-т К-т 1 400 301 311 2 400 372 301 3 20000 153 631 4 4000 641 631 5 30000 152 46 6 30000 105 152 7 1000 23 685 8 200 641 685 9 5000 201 46 3. Скласти оборотно-сальдову відомість та баланс підприємства на початок та на кінець місяця.
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет