Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:126806)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 8
Зміст Практичні завдання для контрольної роботи Підприємство "Альфа" займається роздрібною торгівлею. При розв'язанні одного з варіантів практичного завдання необхідно: 1. За даними таблиці № 1 скласти двосторонній сальдовий баланс (форма приведена у додатку 1). 2. Скласти бухгалтерські проводки на господарські операції за поточний місяць (вихідні дані наведені у таблиці 2) і записати їх в реєстраційний журнал господарських операцій (форма приведена у додатку 2). 3. Підрахувати обороти за місяць по дебету та кредиту кожного рахунку та визначити залишки на 1 _______ 20__р. 4. Скласти оборотний баланс по синтетичним рахункам (форма приведена у додатку 3). 5. На основі оборотної відомості скласти баланс підприємства "Альфа” на 1______ 20__р. Вихідна інформація для розв’язання практичного завдання Таблиця 1 Залишки на рахунках підприємства "Альфа" на 1 _______ 20.. р. Код рахунку Назва рахунків та субрахунків Варіанти практичного завдання 104 Машини та обладнання 65000 281 Товари на складі 16000 282 Товари в торгівлі 39000 284 Тара під товарами 1600 285 Торгова націнка 14000 301 Каса в національній валюті 470 311 Поточні рахунки в національній валюті 34433 372 Розрахунки з підзвітами особами 700 40 Статутний капітал 51500 441 Прибуток нерозподілений 4800 501 Кредити банку 65000 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 13003 641 Розрахунки за податками 3000 657\1 За єдиним внеском на заробітну плату 1700 661 Розрахунки з оплати праці 4200 Таблиця 2 Господарські операції підприємства "Альфа " за ______ 20__р. № з\п Зміст господарської операції 3-й 1 2 3 1. Оплачено за товари постачальнику 144000 2. Оприбутковано товари на склад від постачальника -у сумі без ПДВ - сума ПДВ у ціні товарів 120000 24000 3 Передано товари зі складу у роздрібну торгівлю 130000 4. Проведено торгову націнку підприємства до роздрібної ціни 61800 5. Здійснено внутрішнє переміщення товарів з магазину на склад 7000 6. Списання торгової націнки з внутрішнього переміщення товарів 3300 7. Відображено виручку від реалізації товарів , що надійшла до каси 210500 8. ПДВ у сумі реалізації 35090 9. Здано в банк виручку від реалізації товарів 210500 10. Нараховано зарплату: -продавцям; -адміністративно-управлінському персоналу 8000 5000 11. Відрахування на соціальні заходи на зарплату продавців на: - єдиний соціальний внесок ? 12. Відраховано на соціальні заходи на зарплату адміністративно-управлінського персоналу на: - єдиний соціальний внесок ? 13. Витрати на аренду приміщення : - торгівельного залу; - адміністративного приміщення 6500 2500 14. Витрати на послуги зв’язку 1300 15. Амортизація основних засобів: - торгівельного обладнання, - офісної оргтехніки 1600 600 16. Оприбуткування МШП терміном служби менше 12 місяців 2000 17. Передача МШП терміном служби менше 12 місяців в експлуатацію 2000 18. Списання виручки для формування фінансового результату (сума виручки без ПДВ) ? 19. Списання націнки на реалізовані товари (за розрахунком середньої націнки) додаток 4 ? 20. Списується собівартість реалізованих товарів (сума виручки мінус націнка за розрахунком) ? 21. Відноситься на результат основної діяльності собівартість реалізованих товарів ? 22. Списано адміністративні витрати ? 23. Списано витрати на збут ? 24. Відображення результату основної діяльності (різниця між кредитовим і дебетовим оборотом по рахункам 791) ? ОБОРОТ за місяць ?
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення