Готові роботи
Єуфімб, Варіант № 00, Бухгалтерський облік, №1186

Єуфімб, Варіант № 00, Бухгалтерський облік, №1186 (ID:13783)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 24
Зміст 10. Синтетичні й аналітичні рахунки. Взаємозв'язок між балансом і рахунками 19. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення 21. Класифікація документів. Документооборот, його організація Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ "Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1. Залишки по статтям активу та пасиву Актив Сума Пасив Сума Основні засоби 570000 Статутний капітал Матеріали 2300 Додатковий капітал Паливо 9000 Розрахунки з постачальниками Запасні частини 6300 Розрахунки з бюджетом Виробництво 4200 Розрахунки з оплати праці Готова продукція 9000 Розрахунки з органами соц. страхування Каса 900 Розрахунки з іншими Розрахунки з дебіторами 299900 Короткострокові кредити Поточний рахунок 101000 Прибуток Разом 1002600 Разом Таблиця 2. Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1. Електродвигун. шт. 4 2. Різці шт. 10 3. Шестерні шт. 8 Разом Таблиця 3. Відомість залишків по розрахунках з постачальниками на підприємстві на 1 травня поточного року № Назва постачальників Сума, грн 1. AT "Оберіг" 2. МП "Надія" 3. ПП "Надія" 4. ВАТ "Верстатуніверсалмаш" Разом Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет