Готові роботи
ПУСКУ, варіант №2, Бухгалтерський облік, №1209

ПУСКУ, варіант №2, Бухгалтерський облік, №1209 (ID:13811)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2006
Кількість сторінок 15
Зміст 1. Фінансовий облік готової продукції 2. Практичне завдання Товариство з обмеженою відповідальністю «Сузір'я» (ТОВ «Сузір'я»), було зареєстроване 1.02. п.р. за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе 25. ТОВ «Сузір'я» має поточний рахунок у ПРУ КБ «Приватбанк» №26005987456922, МФО – Засновниками підприємства є Симоненко Н.П, Петрова Л.І., Панчев П.П., Омельченко А.Д ТОВ «Сузір'я» займається оптовою торговельною діяльністю, орендує приміщення під офіс та склад Основні реквізити ТОВ «Сузір'я»: – код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) – 23548922; – код за Класифікатором організаційно-адміністративного територіального устрою України (КОАТУУ) – 5340125700; – код за Класифікатором форм власності (КФВ) – 20; – код за Загальним класифікатором галузей народного господарства України (КОАТУУ) – 71130 (оптова торгівля); – номер Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість –25125074; – індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 235489212315. Працівники ТОВ «Сузір'я»: директор – Симоненко Н.П.; головний бухгалтер – Назаренко Л.І.; завідуючий складом – Симоненко А.Д.; менеджер – Вірченко В.О.; Вказати бухгалтерські проведення, скласти первинні документи. Здійснити записи в регістри аналітичного та синтетичного обліку за журнальною формою обліку за відповідними рахунками по даній задачі, підрахувати обороти за лютий та березень місяці та визначити залишки станом на 1.04. п.р 1) Скласти Акт приймання-передачі основних засобів форми ОЗ-1, відкрити інвентарну картку обліку основних засобів, вказати бухгалтерські проведення та зробити записи на рахунках бухгалтерського обліку 2) Скласти відомість нарахування амортизації за березень та квітень п.р. Вказати бухгалтерські проведення та зробити записи на рахунках бухгалтерського обліку. Визначити об'єкти нарахування амортизації в березні та квітні п.р. Розрахуйте амортизацію даного об'єкту за методами наведеними в П(С)БО №7 (прямолінійним методом) та згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Умова завдання: 1) На основі розпорядження № 1 від 03.02. п.р., як внесок до статутного капіталу, ТОВ «Сузір'я» отримало персональний комп'ютер "FUNAI" від Симоненко Н.П., що буде використаний для автоматизації бухгалтерського обліку. Первинна вартість комп'ютеру становить 3000 грн. Об'єкт технічним умовам відповідає, присвоєний інвентарний номер № 115461. Об'єкт прийнято комісією, до складу якої входять робітники підприємства. Комісією визначено строк корисного використання об'єкту 5 років, ліквідаційна вартість об'єкту 500 грн За встановлення комп'ютера фірмою «Надія» виставлено рахунок № 573 від 4.02. п.р. на загальну суму 180 грн. з ПДВ. Виконані роботи оформлені актом приймання виконаних робіт та податковою накладною. Рахунок оплачено з поточного рахунку в повному обсязі Кореспонденція рахунків щодо відображення проведених за звітний період операцій наведена у таблиці Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення