Готові роботи

Теорія ймовірності (ID:142620)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 5
Зміст 3адача 3 В ящику міститься 12 деталей, виготовлених на заводі №1і 20 деталей, виготовлених на заводі №2. Ймовірність того, що деталь виготовлених на заводі №1, стандартна, дорівнює 0,8, для деталей, виготовлених на заводі №2 ця ймовірність дорівнює 0,7. Яка ймовірність, що взята навмання деталь стандартна? 3адача 4 Проведено n=900 незалежних випробувань, в кожному з яких може відбутись подія А з імовірністю 0,8. А) За локальною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, що подія А настане 9+700 рази; Б) За інтегральною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, що подія А настане від 700 до 9+720 разів. 3адача 5 Дискретна випадкова величина задана рядом розподілу. Знайти функцію розподілу і побудувати її графік. Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини 3адача 7 Випадкова величина Х задана щільністю розподілу f(x). Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини Х. Знайти закон розподілу Побудувати графіки функцій F(x) та f(x) 3адача 8 Відомо математичне сподівання a =4 і середнє квадратичне відхилення σ = 5 нормально розподіленої випадкової величини X. Знайти ймовірність попадання цієї величини в заданий інтервал (α=4, β= 9). 3адача 9 Дано закон розподілу дискретної двовимірної випадкової величини (х,y). Знайти коефіцієнт кореляції між х та y
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення