Готові роботи
звіт з практики в бухгалтерії

звіт з практики в бухгалтерії (ID:161758)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 47
Зміст Зміст Вступ 7 РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-1 1.1 Облік грошових коштів 13 1.2 Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів 18 1.3 Облік іншої поточної дебіторської заборгованості 20 1.4 Облік основних засобів 22 1.5 Облік нематеріальних активів 28 1.6 Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів 29 1.7 Облік запасів 29 1.8 Облік витрат виробництва та готової продукції 31 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2 2.1 Облік власного капіталу та його складових 34 2.2 Облік розрахунків з оплати праці та єдиним соціальним внеском 35 2.3 Облік розрахунків за податками і платежами 39 2.4 Облік інших поточних зобов’язань 42 2.5 Облік забезпечень та цільового фінансування 43 2.6 Облік довгострокових зобов’язань 44 2.7 Формування та облік доходів і витрат за видами діяльності. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 44 2.8 Основи побудови фінансової звітності 50 Висновок
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
1.2 Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів Облік дебіторської заборгованості регулюється П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» Облік розрахунків з покупцями та замовниками за виконані роботи й послуги здійснюють на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», до якого відкривають субрахунки: 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». На субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» узагальнюється інформація про наявність дебіторської заборгованості і її погашення вітчизняними покупцями та замовниками. На субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» аналітичний облік ведеться у гривнях та іноземній валюті, обумовленій договором. За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображають вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації. За кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані роботи, послуги. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком. На підприємстві не ведеться Журнал 3 та Відомість 3.1, так як «Союз-Авто» користується комп’ютерною програмою «1С: Підприємство 8.2», в якій не передбачені ці регістри, але в ній формується оборотно-сальдова відомість та аналіз рахунків. Оформлення розрахунків з покупцями та замовниками здійснюється за допомогою рахунку-фактури, податкової накладної, видаткової накладної, актом здачі-прийняття робіт, товарно-транспортна накладна тощо (Додатки відповідно ). Призначення документів, в яких відображається інформація про дебіторську заборгованість та резерв сумнівних боргів:  Рахунок – фактура - документ, що надається продавцем покупцеві і вміщує перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага і т. д.), умови постачання і відомості про відправника і одержувача. Рахунок-фактура є основним документом, згідно з яким оплачуються отримані товари чи послуги відповідно до вказаних умов  Накладна - документ, що надається продавцем покупцеві і вміщує перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання і зведення про відправника і одержувача. Виписка накладної свідчить про те, що (крім випадків, коли постачання здійснюється по передоплаті), у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.  Акт приймання – здачі виконаних робіт - документ, який фіксує фактичне виконання ремонтних робіт або послуг. Складається й підписується представниками сторін Складаються з метою встановлення відповідності виконання робіт та надання послуг

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет