Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:178275)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 14
Зміст Завдання 3 Розкрийте суть господарської операції згідно зі складеною кореспонденцією рахунків № п/п Зміст господарської операції Проводка Д К 23 131 93 651 661 656 656 311 79 93 На підставі наведених даних: 1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку таблиці 4 і записати залишки (сальдо) на 1.09.200_ р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200_ р.; 2. Записати господарські операції в Журнал реєстрації господарських операцій за вересень місяць 200_р. та відобразити дані операції на рахунках методом подвійного запису. В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки сум; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4. Підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом кожного синтетичного рахунку, визначити сальдо на 1 жовтня 200_ р; 5. Відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 201 „Сировина і матеріали”, відобразити операції по них, та визначити залишки на 1 жовтня 200_ р.; 6. Скласти оборотно – сальдові відомість, шахову відомість та сальдовий баланс (форма 1) на 1 жовтня 200_р Залишки на рахунках станом на 1 вересня 200_р. Назва рахунку Сума, тис. грн. Основні засоби 841 Знос основних засобів 213 Виробничі запаси 111,38 Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками 30 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 169 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб. заборгованість) 0,4 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків (Деб. заборгованість) 0,3 Кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками 14,3 Розрахунки з бюджетом (по податку з доходу фізичних осіб) 0,58 Розрахунки з Пенсійним фондом 8,46 Розрахунки з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,62 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,17 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків Розрахунки по оплаті праці 56,2 Статутний капітал 700 Прибуток нерозподілений 164,95 Неоплачений капітал 14 Баланс 938,28 Залишки сировини і матеріалів на 1 вересня 200_ р. Сировина Од. вим Ціна грн Варіант 11 Борошно вищого гатунку Кг 5 15340 Цукор Кг 6 2640 Меланж Кг 25 267 Молоко сухе Кг 24 507 Реєстр господарських операцій за вересень 200_р. № пор Зміст господарських операцій 1 Отримано сировину від постачальника "Київмлин": борошно в/г 1000 кг на сумму 5000 2 Відображений ПДВ за отриману сировину 1000 3 Отримано сировину від ВАТ "Продтовари" 3.1 - цукор 1300 кг на сумму 7800 3.2 - меланж 500 кг на сумму 15 000 грн. у т.ч. ПДВ 12500 4 Відображений ПДВ за отриманий цукор та меланж 4060 5 Сплачено за сировину Київ млин (операція 1) ? 6 Сплачено за сировину ВАТ "Продтовари" 50% від загальної вартості (операція 3) ? 7 Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі 2500 8 Видано кошти підзвіт на придбання спецодягу 2500 9 Оприбутковано спецодяг, придбаний підзвітною особою 1800 10 Відображений ПДВ за придбаним спецодягом 360 11 Повернуто невикористану готівку підзвітною особою до каси ? 12 Відпущено на виробництво 12.1 - борошно, кг 8880 12.2 - цукор,кг 3640 12.3 - меланж,кг 766 12.4 - молоко сухе, кг 516 13 Списано витрати за електроенергію відповідно виставленого рахунку на (грн): 13.1 - виробництво 2560 13.2 - адміністративні витрати 240 13.3 - збутові витрати 136 14 Передано спецодяг виробничим робітникам 760 15 Передано спецодяг працівникам відділу збуту 580 16 Внесено в касу кошти матеріально-відповідальною особою (залишок на 1.09) ? 17 Сплачено за підписку на газету "Все про бухгалтерський облік" за півріччя 1200 18 Нарахована основна заробітні плата за поточний місяць 18.1 - робітникам 52800 18.2 - адміністративному персоналу 29000 18.3 - працівникам відділу збуту 12170 19 Нарахована премія 19.1 - робіникам 7920 19.2 - адміністративному персоналу 2120 19.3 - працівникам відділу збуту 920 20 Із заробітної плати утримані податки 20.1 - податок з доходів фізосіб (15%) 5739,50 20.2 - внески до Пенсійного фонду (2%) 2098,6 20.3 - внески на страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності (1%) 1049,30 20.4 - внески на страхування на випадок безробіття (0.5) 524,65 21 Нараховано на зарплату:Внески до Пенсійного фонду (33.2%) 21.1 - робіникам ? 21.2 - адміністративному персоналу ? 21.3 - працівникам відділу збуту ? 22 Нараховано на зарплату:Внески на страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності (1.5%) 22.1 - робіникам ? 22.2 - адміністративному персоналу ? 22.4 - працівникам відділу збуту ? 23 Нараховано на зарплату:Внески на страхування на випадок безробіття (1.3%) 23.1 - робіникам ? 23.2 - адміністративному персоналу ? 23.3 - працівникам відділу збуту ? 24 Нараховано на зарплату:Внески на соціальне страхування від нещасного випадку (1.2%) 24.1 - робіникам ? 24.2 - адміністративному персоналу ? 24.3 - працівникам відділу збуту ? 25 Списано витрати за періодичні видання за поточний місяць ? 26 Нараховано амортизацію на основні засоби 26.1 - виробничі 5800 26.2 - адміністративні 2240 26.3 - відділу збуту 1160 27 Оприбуткована на склад готова продукція за собівартістю (вважати, що вся продукція повністю виготовлена і незавершеного вироництва немає) ? 28 Реалізовано (відвантажено) готову продукцію покупцям у т.ч. ПДВ 342000 29 Відображені податкові зобов"язання з ПДВ ? 30 Сплачено покупцями за відвантажену продукцію 342000 31 Відображено собівартість реалізованої продукції (вся готова продукція реалізована зі складу ? 32 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансові результати ? 33 Списані адміністративні витрати ? 34 Списані збутові витрати ? 35 Списаний дохід від реалізації ? 36 Розрахований та відображений фінансовий результат за місяць ?
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення