Готові роботи

Облік у зарубіжних країнах (ID:178286)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 2
Зміст Завдання 1. Акціонерним товариством придбано у січні 2013 року 2000 власних акцій (номінальна вартість 100 дол./акція) за продажною ціною 120 дол./акція. В квітні цього року були анульовані 1000 придбаних акцій, а у травні - перепродано 1000 акцій за ціною 130 дол. за акцію. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції по руху вилученого, статутного та додаткового капіталу. Завдання 2. Первісна вартість обладнання складає 20 тис. дол., термін корисного використання – 8 років. У зв’язку з моральним зносом компанія прийняла рішення про його ліквідацію після 5 років експлуатації. Відобразити господарські операції по вибуттю обладнання, якщо амортизація була нарахована прямолінійним методом і відсутня ліквідаційна вартість. Тести 1.В якої країні не застосовують єдиний план рахунків підприємств: 1.1. США; 1.2. Франція; 1.3.Румунія. 2.В бухгалтерському балансі США величина активів дорівнює: 2.1. Капітал + Зобовязання; 2.2.Капітал – Зобовязання; 2.3. Зобовязання + Капітал.
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет