Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:178354)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 19
Зміст 1. Облік фінансових результатів торгівельних підприємств Практичні завдання для контрольної роботи Підприємство "Альфа" займається роздрібною торгівлею. При розв'язанні одного з варіантів практичного завдання необхідно: 1. За даними таблиці № 1 скласти двосторонній сальдовий баланс (форма приведена у додатку 1). 2. Скласти бухгалтерські проводки на господарські операції за поточний місяць (вихідні дані наведені у таблиці 2) і записати їх в реєстраційний журнал господарських операцій (форма приведена у додатку 2). 3. Підрахувати обороти за місяць по дебету та кредиту кожного рахунку та визначити залишки на 1 _______ 20__р. 4. Скласти оборотний баланс по синтетичним рахункам (форма приведена у додатку 3). 5. На основі оборотної відомості скласти баланс підприємства "Альфа” на 1______ 20__р. Вихідна інформація для розв’язання практичного завдання Таблиця 1 Залишки на рахунках підприємства "Альфа" на 1 _______ 20.. р. Код рахунку Назва рахунків та субрахунків Варіанти практичного завдання 104 Машини та обладнання 55000 281 Товари на складі 13000 282 Товари в торгівлі 35000 284 Тара під товарами 1200 285 Торгова націнка 11000 301 Каса в національній валюті 400 311 Поточні рахунки в національній валюті 35400 372 Розрахунки з підзвітами особами 400 40 Статутний капітал 52100 441 Прибуток нерозподілений 4400 501 Кредити банку 55000 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 6100 641 Розрахунки за податками 6000 657\1 За єдиним внеском на заробітну плату 2000 661 Розрахунки з оплати праці 3800 Таблиця 2 Господарські операції підприємства "Альфа " за ______ 20__р. № з\п Зміст господарської операції 2 -й 1 2 3 1. Оплачено за товари постачальнику 120000 2. Оприбутковано товари на склад від постачальника -у сумі без ПДВ - сума ПДВ у ціні товарів 100000 20000 3 Передано товари зі складу у роздрібну торгівлю 100000 4. Проведено торгову націнку підприємства до роздрібної ціни 47500 5. Здійснено внутрішнє переміщення товарів з магазину на склад 3000 6. Списання торгової націнки з внутрішнього переміщення товарів 1400 7. Відображено виручку від реалізації товарів , що надійшла до каси 169100 8. ПДВ у сумі реалізації 28190 9. Здано в банк виручку від реалізації товарів 169100 10. Нараховано зарплату: -продавцям; -адміністративно-управлінському персоналу 6000 4000 11. Відрахування на соціальні заходи на зарплату продавців на: - єдиний соціальний внесок ? 12. Відраховано на соціальні заходи на зарплату адміністративно-управлінського персоналу на: - єдиний соціальний внесок ? 13. Витрати на аренду приміщення : - торгівельного залу; - адміністративного приміщення 6000 2000 14. Витрати на послуги зв’язку 1000 15. Амортизація основних засобів: - торгівельного обладнання, - офісної оргтехніки 1500 500 16. Оприбуткування МШП терміном служби менше 12 місяців 3000 17. Передача МШП терміном служби менше 12 місяців в експлуатацію 3000 18. Списання виручки для формування фінансового результату (сума виручки без ПДВ) ? 19. Списання націнки на реалізовані товари (за розрахунком середньої націнки) додаток 4 ? 20. Списується собівартість реалізованих товарів (сума виручки мінус націнка за розрахунком) ? 21. Відноситься на результат основної діяльності собівартість реалізованих товарів ? 22. Списано адміністративні витрати ? 23. Списано витрати на збут ? 24. Відображення результату основної діяльності (різниця між кредитовим і дебетовим оборотом по рахункам 791) ?
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет