Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:178880)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 25
Зміст І. Теоретична частина Завдання 1. Що таке облікова політика підприємства? Наведіть принципи бухгалтерського обліку. Завдання 2. Дайте характеристику етапам облікового процесу. Наведіть приклади облікових регістрів (хронологічних, систематичних, комбінованих). Завдання 3. Що таке лінійний і шахматний записи в бухгалтерському обліку? Наведіть приклади Завдання 4. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними, активно-пасивними? а) "Виробничі запаси" б) "Розрахунки з покупцями і замовниками" в) "Торгова націнка" Завдання 5. Вкажіть об'єкти бухгалтерського обліку, які являються: активами, власним капіталом, зобов'язаннями. Нерозподілені прибутки Еквіваленти грошових коштів Розрахунки за податками Завдання 6. Дайте визначення і наведіть приклади рахунків: основних; регулюючих; розподільчих; калькуляційних; фінансово-результативних Завдання 7. Вкажіть, які з них нижче наведених об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках: а) інструменти, прилади та інвентар; б) розрахунки з магазином "Універсам"; в) розрахунки з учасниками. Завдання 8. Розподіліть нижче вказані господарські операції по характеру їх впливу на баланс на групи: 1. Підприємство отримало від покупця вексель за відвантажену продукцію 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва III. Практична частина Завдання 9. Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно): 1. Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво – 2500 грн.. 2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва – 3500 грн.. 3. Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 200 грн.. 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям із каси – 3200 грн.. 5. Надійшли матеріали на склад від постачальників – 600 грн. 6. Оплачені рахунки постачальників за матеріали з поточного рахунку в національній валюті – 1500 грн.. 7. Нарахована амортизація по основним засобам основного виробництва – 280 грн. Завдання 10. Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку. Завдання 11. Вкажіть терміни зберігання документів: а) передаточні баланси; б) бухгалтерські справки. Наведіть зразки 1-2 документів, які вказані у варіанті. Завдання 12. Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав: 25,29 грн. Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 25,20 грн.): Валютні активи "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.; "Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.; "Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн. Валютні пасиви "Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.; "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.; "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" - 40000 грн. Валютні активи і пасиви на 1 жовтня ц.р. Завдання 13. Визначте сальдо кінцеве по рахункам: 1) "Основні засоби" - сальдо початкове - 50 000 грн.; обороти: дебетовий - 10 000 грн., кредитовий - 4 000 грн.; 2) "Короткострокові векселі видані" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий - 20 000 грн., кредитовий - 10 000 грн. Завдання 14. Визначте: - власний капітал підприємства, - коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче: Варіант Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.) 7 60 30 Завдання 15. Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними даними (у грн.): Найменування рахунків 7 Основні засоби 6000 Довгострокові фінансові інвестиції 7000 Знос необоротних активів 1500 Виробничі запаси 5300 Виробництво 1100 Товари 8000 Готівка 700 Розрахунки в банках 16000 Розрахунки з покупцями та замовниками 6000 Зареєстрований (пайовий) капітал 22000 Нерозподілений прибуток 10000 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 3000 Розрахунки за страхуванням 3600 Розрахунки з оплати праці 10000 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет