Готові роботи
ПУСКУ, Варіант №2, Облік в торгівлі №3493

ПУСКУ, Варіант №2, Облік в торгівлі №3493 (ID:21241)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 8
Зміст Завдання № 3 (варіант № 2) Завдання побудоване на прикладі підприємства громадського харчування – кафе "Смак", яке є юридичною особою, зареєстрованою як платник податку на додану вартість та податку на прибуток. Індивідуальний податковий номер 143869312576. Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 2754264. Поточний рахунок №26009302911069 в КБ "Приватбанк" м. Полтава МФО 331401. Адреса: м. Полтава, вул. Першотравнева, 45. Облік продуктів, товарів і продукції власного виробництв здійснюється за продажними цінами. Матеріально відповідальна особа – зав. виробництвом Лях Н.М. Залишки товарно-матеріальних цінностей в кафе "Смак" станом на 1.04.200_р. становлять: продуктів і товарів – 2600 грн. тари – 80 грн. Матеріальне забезпечення: 1. Калькуляційна картка – 2. 2. Закупівельний акт – 1. 3. Товарно - грошовий звіт – 1. 4. Журнал К-4 – 1. 5. Реєстраційний журнал – 1. 6. Головна книга – 1. Умова завдання: 1. Скласти калькуляційні картки на суп з макаронами та рибу смажену. 2. Скласти закупівельний акт № 45 за операцією 1. 3. Записати господарські операції 2-10 в реєстраційний журнал, визначивши кореспонденцію рахунків. 4. Скласти Товарно-грошовий звіт № 3 за квітень 200_р., здійснити його бухгалтерську обробку. 5. Зробити записи в регістр аналітичного обліку за рахунком 282 "Товари в торгівлі". Узагальнити облікову інформацію в регістрах аналітичного і синтетичного обліку. Виписка з Книги реєстрації продажних цін на продукти і товари кафе "Смак ": № п/п Назва продуктів і товарів Од. виміру Продажна ціна, грн. 1 Яловичина, 1 кат. кг 4,50 2 Жир свинячий кг 2,10 3 Борошно пшен., в\г кг 0,90 4 Олія л 1,10 5 Цибуля ріпчаста кг 2,80 6 Маргарин кг 1,90 7 Картопля кг 1,60 8 Риба свіжоморожена кг 6,50 9 Макаронні вироби кг 1,40 10 Морква кг 1,70 11 Петрушка кг 2,80 12 Сіль кг 0,30 13 Лаврове листя кг 40,00 14 Перець чорний кг 70,00 15 Лимонна кислота кг 20,00 Витяг зі Збірника рецептур блюд і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування Суп з макаронними виробам, 223/11, вихід - 1000 г: № з/п Назва продуктів Норма закладки на 1000 г, кг 1 Картопля 0,400 2 Макаронні вироби 0,100 3 Морква 0,050 4 Петрушка 0,013 5 Цибуля ріпчаста 0,024 6 Маргарин 0,010 7 Сіль 0,010 8 Лаврове листя 0,004 9 Перець чорний 0,002 Риба смажена 528/11, вихід – 100 г: № з/п Назва продуктів Норма закладки на 100 г, кг 1 Риба свіжоморожена 0,250 2 Олія 0,010 3 Кислота лимонна 0,002 4 Петрушка 0,004 5 Сіль 0,015 Господарські операції з руху продуктів, товарів і продукції власного виробництва в кафе "Смак " за квітень 200_р.: № oп. Зміст господарських операцій 1 1.04.200_р. згідно з актом № 45 кухар Тимченко І.Г. закупив сільськогосподарську сировину у індивідуального здавальника Драча М.П., який мешкає за адресою: с. Рибці, вул. Зелена, 5, ідентифікаційний код 145123789, паспорт КН 180690, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області16.03.1998 р.: Цибулю ріпчасту: – кількість, кг. 20 – ціна, грн. 1,10 Петрушку: – кількість, кг. 3 – ціна, грн. 1,55 Оплату проведено з підзвітних сум ? Торгова націнка – 40% ? Довідка про наявність власної присадибної ділянки у Драча М.П. додається 2 2.04.200_р. за рахунком-фактурою № 125 від Полтавського м'ясокомбінату надійшли м'ясо¬продукти, закуплені з підзвітних сум 2600 ПДВ – 20 % ? Торгова націнка – 45 % ? 3 3.04.200_р за накладною №1145 оприбутковано хлібо¬булочні вироби від хлібокомбінату № 1 140 ПДB – 20 % ? Торгова націнка – 50 % ? 3 поточного рахунку підпри¬ємства перераховано заборгова¬ність постачальнику у повному розмірі ? 4 10.04.200_р. реалізовано обід¬ню продукцію за пластиковими картками 60 ПДВ - 20 % ? 5 1-30.04.200_р. згідно з відомос¬тями відпуску страв працівникам № 12-25 відпущено обідню продукцію кухарям: – вартість продукті за цінами сировинного набору 40 – вартість продукті за продаж¬ними цінами 72 Вартість обідньої продукції за цінами сировинного набору утримано із заробітної плати кухарів ? 6 Згідно з актом №. 6 від 11.04.200_р. списано втрати від псування продуктів за рахунок підприємства 25 Торгова націнка - 40 % ? ПДВ - 20 % ? 7 1-30.04.200_р. за прибутковими ка¬совими ордерами № 118-125 зда¬но виторг від реалізації товарів та продукції власного виробництва в касу підприємства 1630 ПДВ - 20 % ? 8 16.04.200_р. згідно з актом № 24 на кухні проведено пере¬оцінку продуктів: - вартість продуктів до пере¬оцінки 115 - вартість продуктів після пе¬реоцінки 130 Торгова націнка - 40 % ? 9 28.04.200_р. згідно з актом № 30 на кухні проведено пе¬реоцінку продуктів: - вартість продуктів до пере¬оцінки 170 - вартість продуктів після пе¬реоцінки 110 Торгова націнка - 50 % ? 10 30.04.200_р. при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на кухні встановлено: – лишки тари 40 – нестачу товарів 30 Торгова націнка – 60 % ? За рішенням керівника лишки тари оприбутковано, нестачу товарів списано за рахунок зав-виробництвом. Винна особа відшкодувала завдані збитки готівкою в касу ?
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення