Готові роботи
ПУСКУ, Варіант №20, Управлінський облік, №3622

ПУСКУ, Варіант №20, Управлінський облік, №3622 (ID:21613)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 6
Зміст Задача № 3. Необхідно визначити фактичну собівартість закупленої сировини та скласти розрахунок транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), які відносяться до залишку запасів. Визначити фактичну собівартість запасів сировини на кінець періоду. Таблиця 1 Вихідні дані Показники та операції Сировина (грн.) ТЗВ (грн.) Залишки на початок місяця 10000 1000 Залишки на кінець місяця 6200 589 Надійшло (закуплено) 8000 704 Використано у виробництві 11800 1 117,1 у т.ч. на виріб А 6000 виріб В 5800 Нараховано посередникам 200 Нараховано транспортній організації за доставку 300 Списані витрати на відрядження зав. виробництвом 80 Обґрунтуйте письмові відповіді на такі питання: 1)в складі якого економічного елементу показують у фінансовій звітності ТЗВ; 2) як показують ТЗВ, групуючи витрати за калькуляційними статтями; 3) на яких рахунках обліковують ТЗВ на підприємствах України; 4) у якій залежності до обсягів діяльності знаходяться ТЗВ? Покажіть це графічно. Завдання № 6. (варіант № 5) У наведеній таблиці 2 необхідно визначити невідомі показники, підтвердивши їх попередніми розрахунками. Таблиця 2 Вихідні дані Показник Значення, грн. 1. Обсяг виручки від реалізації 110 000 2. Запаси готової продукції на початок 9 000 3. Запаси незавершеного виробництва на початок 10 000 4. Прямі матеріали 30 000 5. Пряма зарплата 40 000 6. Виробничі накладні витрати 38 000 7. Запаси незавершеного виробництва на кінець 18 000 8. Собівартість виробленої продукції 108 000 9. Запаси готової продукції на кінець 17 000 10. Собівартість реалізованої продукції 75 000 11. Валовий прибуток 13 000 12. Операційні витрати 53 000 13. Прибуток (збиток) (40 000)
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення