Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233094)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 6
Зміст Завдання 3 1. Скласти бухгалтерський баланс підприємства станом на 1.04.20_ року на підставі даних, наведених в таблиці 3.3, розмістивши найменування бухгалтерських рахунків в активі та пасиві у відповідності до статей балансу. 2. Скласти та внести до журналу реєстрації господарських операцій (таблиця 3.3) бухгалтерські записи, розрахував невизначені суми. Варіанти даних наведені в таблиці 3.4. 3. Відкрити бухгалтерські рахунки, записати початкові сальдо, рознести операції за рахунками, підрахувати дебетові та кредитові обороти за 2 квартал та вивести кінцеві сальдо. 4. Скласти бухгалтерський баланс на 1.07.20_ року. 5. На підставі даних скласти шахову відомість та обігову відомість. Таблиця 3.3 – Залишки на рахунках станом на 1 квітня 20_ року Номери та найменування рахунків Сума, грн. 201 Сировина та матеріали 60 000 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками 10 000 311 Поточні рахунки у вітчизняній валюті 250 000 301 Каса у вітчизняній валюті 5 050 661 Розрахунки за заробітною платою 20 000 26 Готова продукція 10 250 372 Розрахунки з підзвітними особами 2 000 441 Нерозподілений прибуток 17 300 10 Основні засоби 420 000 40 Статутний капітал 700 000 Таблиця 3.4 – Журнал реєстрації господарських операцій за 2 квартал 200_ року № з/п Дата Найменування господарської операції Найменування первинних документів Сума, грн 1 Оприбутковані на склад матеріали, що надійшли від постачальників Товарно-транспортна накладна. Прибуткові ордери складу. 5200 2 Перераховано в оплату рахунків постачальників Платіжне доручення. Виписка з поточного рахунка. 9610 3 Відпущені матеріали в основне виробництво Лімітно-забірні карти. 6240 4 Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва за виготовлення продукції Розрахункова відомість. 1920 5 Повернуті на склад не використані у виробництві матеріали Прибутковий ордер складу. 480 6 Придбані експедитором відділу матеріально-технічного постачання матеріали за рахунок підзвітних сум Авансовий звіт. 620 7 Утриманий із заробітної плати агента неповернений залишок підзвітних сум Довідка бухгалтерії. 20 8 Отримано в касу з поточного рахунка: Виписка банку з поточного рахунка, прибутковий касовий ордер. - для виплати заробітної плати 1920 - на відрядні потреби 1960 9 Видано з каси: Видаткові касові ордери. - заробітна плата персоналу 2400 - під звіт директорові на видатки по відрядженню 2240 10 Здана на поточний рахунок зайво отримана сума на відрядження Видатковий касовий ордер. Виписка з поточного рахунка. 170 11 Здана на склад з виробництва готова продукція Накладна на внутрішнє переміщення 7680 Разом: 40460
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення