Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233102)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 9
Зміст Завдання 7. Провести класифікацію засобів промислового підприємства за складом та розташуванням та за джерелами їх утворення: Приміщення офісу; готівка в касі; стіл письмовий; статутний капітал; МШП на складі; заборгованість перед працівниками по оплаті праці; векселі видані; товари; короткострокові позики банку; автомобілі; нафтопродукти; прибуток нерозподілений; заборгованість перед кредиторами за отримані послуги; дебіторська заборгованість за виданими авансами; неоплачений капітал; заборгованість перед фондами соціального страхування; право користування майном; споруди цеху і складу; забезпечення гарантійних зобов’язань; зобов’язання із розрахунків за податками. Завдання 10. На підставі наведених даних скласти баланс підприємства відповідно до вимог П(С)БО № 2 «Баланс»: 1. Статутний капітал – 599710 грн. 2. Несплачений капітал – 123624 грн. 3. Заборгованість покупців – 67431 грн. 4. МШП – 31716 грн. 5. Заборгованість по платежах до бюджету – 5225 грн. 6. Резервний капітал – 1432 грн. 7. Сировина – 84880 грн. 8. Запасні частини – 5691 грн. 9. Додатковий вкладений капітал – 73103 грн. 10. Будівлі – 428197 грн. 11. Заборгованість постачальникам – 64947 грн. 12. Забезпечення наступних витрат і платежів – 5455 грн. 13. Заборгованість підзвітних осіб – 28 грн. 14. Грошові кошти в касі – 136 грн. 15. Прибуток нерозподілений – 229047 грн. 16. Готова продукція – 94858 грн. 17. Виробництво – 4477 грн. 18. Основні засоби – 458135 грн. 19. Короткострокова позика банку – 78982 грн. 20. Тара – 16713 грн. 21. Довгострокові позики – 31549 грн. 22. Грошові кошти на поточному рахунку в банку – 16455 грн. 23. Паливо - 35709 грн. 24. Заборгованість різних дебіторів – 3048 грн. 25. Заборгованість робітникам по оплаті праці – 26400 грн. 26. Заборгованість перед органами страхування – 4072 грн. 27. Заборгованість різним кредиторам – 3928 грн. Завдання 13. а) Відкрити на схемах рахунки синтетичного та аналітичного обліку і записати в них залишки на початок звітного періоду. б) На підставі журналу господарських операцій скласти бухгалтерські проводки і відобразити господарські операції на рахунках. в) Підрахувати по рахунках обороти, кінцеве сальдо і ув’язати дані синтетичного і аналітичного обліку (скласти оборотні відомості по рахунках синтетичного і аналітичного обліку). Вихідні дані: 1. Сальдо по рахунках підприємства на початок періоду: - основні засоби – 870000 грн. - сировина і матеріали – 274180 грн. - паливо – 14720 грн. - запасні частини – 24 000 грн. - каса – 180 грн. - рахунки в банках – 57020 грн. - розрахунки з різними дебіторами – 8400 грн. - статутний капітал – 995000 грн. - нерозподілений прибуток – 207040 грн. - розрахунки з оплати праці – 5300 грн. - розрахунки з постачальниками – 27060 грн. - розрахунки з іншими кредиторами – 9200 грн. - інший додатковий капітал – 4900 грн. Відомість залишків по рахунку «Сировина і матеріали» на початок періоду» № Найменування матеріалів Кількість ціна, грн. сума, грн.. 1 Кут стальний, 25х25, т 80 140 11200 2 Шріт чавунний, кг 15000 0,13 1950 3 Електродвигун, 2,2кВТ, шт. 700 47 32900 4 Інші матеріали - 228130 Всього 274180 Відомість залишків по рахунку «Паливо» на початок періоду: № Найменування матеріалів Кількість ціна, грн. сума, грн.. 1 Кокс, т 230 64 14720 Відомість залишків по рахунку «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на початок періоду № Постачальники сума, грн. 1 Електрозавод 4700 2 Механічний завод 130 3 Коксохімічний завод 640 4 Інші 21590 Всього 27060 Журнал реєстрації господарських операцій № п/п Зміст господарської операції Сума, грн. 1 Отримано на поточний рахунок в погашення дебіторської заборгованості 1400 2 По чеку отримано з поточного рахунку в касу для видачі заробітної плати 3270 3 Оприбутковано безкоштовно отриманий верстат 8900 4 Надійшли на склад від механічного заводу: - запасні частини - кут стальний 25х25 по 140 грн. за 1 т Разом – 1960 грн. 1750 210 5 Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості електрозаводу 4700 6 Відпущено зі складу у виробництво: - кут стальний 25х25 – 5 т по 140 грн. за 1 т - кокс – 10 т по 64 грн. за 1 т - інші матеріали Разом – 2600 грн. 700 640 1260 2600 7 Оприбутковані на склад інші матеріали від інших постачальників: 4790 8 Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості: - механічному заводу - коксохімічному заводу - іншим постачальникам Разом – 19020 грн. 180 640 18200 9 Надійшли на склад: - від коксохімічного заводу – кокс – 15 т по 64 грн. за 1 т - від електрозаводу – електродвигун 2,2 кВт – 50 шт. по 47 грн. за 1 шт. Разом – 3310 грн. 960 2350 10 Відпущено зі складу у виробництво: - електродвигуни 2,2 кВт – 100 шт. по 47 грн. за 1 шт - кокс – 15 т по 64 грн. за 1 т Разом – 5660 грн. 4700 960 11 Оплачені з поточного рахунку рахунки постачальників: - механічному заводу - коксохімічному заводу - електрозаводу - інших постачальників Разом – 11570 грн. 1960 960 2350 6300 12 Надійшли на склад: - від механічного заводу – кут стальний 25х25 – 10 т по 140 грн. за 1 т - від інших постачальників – інші матеріали Разом – 41150 грн. 1400 39750 13 Відпущено зі складу у виробництво: - кут стальний 25х25 – 50 т по 140 грн. за 1 т - кокс 90 т по 64 грн. за 1 т - електродвигуни – 25 шт. по 47 грн. за 1 шт - шріт чавунний – 1000 кг по 0,13 грн. за 1 кг - інші матеріали Разом – 202040 грн. 7000 5760 11750 130 177400 14 Зарахована на поточний рахунок короткострокова позика 10000 15 Оплачена з поточного рахунку заборгованість іншим постачальникам 21130 16 Повернено на склад з виробництва шріт чавунний – 500 кг по 0,13 грн. за 1 кг 65 17 Видана з каси заробітна плата 3035 18 Нараховано різним кредиторам за послуги виробничого характеру 840
Ціна(грн.) 70

Замовлення

Замовлення