Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233180)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 5
Зміст Завдання 3 1. Скласти бухгалтерський баланс підприємства станом на 1.04.2017 року на підставі даних, наведених в таблиці 3.3, розмістивши найменування бухгалтерських рахунків в активі та пасиві у відповідності до статей балансу. 2. Скласти та внести до журналу реєстрації господарських операцій (таблиця 3.3) бухгалтерські записи, розрахував невизначені суми. Варіанти даних наведені в таблиці 3.4. 3. Відкрити бухгалтерські рахунки, записати початкові сальдо, рознести операції за рахунками, підрахувати дебетові та кредитові обороти за 2 квартал та вивести кінцеві сальдо. 4. Скласти бухгалтерський баланс на 1.07.2017 року. 5. На підставі даних скласти шахову відомість та обігову відомість. Таблиця 3.3 – Залишки на рахунках станом на 1 квітня 2017 року Номери та найменування рахунків Сума, грн. 201 Сировина та матеріали 60 000 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками 10 000 311 Поточні рахунки у вітчизняній валюті 250 000 301 Каса у вітчизняній валюті 5 050 661 Розрахунки за заробітною платою 20 000 26 Готова продукція 10 250 372 Розрахунки з підзвітними особами 2 000 441 Нерозподілений прибуток 17 300 10 Основні засоби 420 000 40 Статутний капітал 700 000 Таблиця 3.4 – Журнал реєстрації господарських операцій за 2 квартал 200_ року № з/п Дата Найменування господарської операції Сума, грн 1 Оприбутковані на склад матеріали, що надійшли від постачальників 23520 2 Перераховано в оплату рахунків постачальників 43490 3 Відпущені матеріали в основне виробництво 28270 4 Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва за виготовлення продукції 8700 5 Повернуті на склад не використані у виробництві матеріали 2140 6 Придбані експедитором відділу матеріально-технічного постачання матеріали за рахунок підзвітних сум 2830 7 Утриманий із заробітної плати агента неповернений залишок підзвітних сум 120 8 Отримано в касу з поточного рахунка: - для виплати заробітної плати 8700 - на відрядні потреби 8870 9 Видано з каси: - заробітна плата персоналу 8700 - під звіт директорові на видатки по відрядженню 8080 10 Здана на поточний рахунок зайво отримана сума на відрядження 780 11 Здана на склад з виробництва готова продукція 34760
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення