Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233186)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 3
Зміст Задача 4 На початок звітного періоду підприємство мало залишок резерву сумнівних боргів в сумі — 32 000 грн. Протягом року було реалізовано продукції з відстроченням дати розрахунку на суму 625 000 грн та списана дебіторська заборгованість, яка визнана безнадійною внаслідок неплатоспроможності дебіторів на суму 21 000 грн. У грудні одержано від покупця, заборгованість якого перед підприємством була в попередньому році визнана безнадійною, в сумі 1200 грн. Підприємство визначило коефіцієнт сумнівності у розмірі 10 % заборгованості на кінець періоду. Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи за наведеними господарськими операціями підприємства. Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості на кінець періоду. Задача 7 1 січня 2010 року підприємство надало в оперативну орен¬ду терміном на 3 роки приміщення офісу, справедлива вартість якого становить 600 000 грн. Угода передбачає одержання щоріч¬них платежів у сумі 8000 грн 1 січня кожного року. Було одержано 8000 грн — орендна плата за 2010 рік та 9600 грн — аванс за наступні роки. За згодою з орендодавецем було проведено ремонт приміщення, вартість якого становила 18 000 грн. Термін корисного використання приміщення визначено в 30 років, амортизація нараховується за прямолінійним методом. Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи у підприємства-орендодавця з початку терміну оренди і до кінця 2010 року Задача 9 Наведені нижче дані відображають рух запасів на підприємстві: Кількість, шт. Ціна за одиницю, грн Залишки запасів на 01.10.2010 р. 200 2 Придбано 05.10.2010 р. 300 3 Продано 11.10.2010 р. 400 6 Придбано 21.10.2010 р. 200 4 Продано 28.10.2010 р. 200 6 Необхідно: Визначити собівартість реалізованих запасів за таких методів їх оцінки: середньозваженої собівартості, ФІФО.
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет