Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233195)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 18
Зміст Завдання 3.1 ТзОВ «Буд» придбало 1540 кг цементу за ціною 100 грн. за 1 кг, у тому числі ПДВ 20%, який в поточному місяці було передано зі складу на виробництво продукції. Підприємство придбало канцтовари через підзвітну особу у підприємства – платника єдиного податку за ставкою 10% на суму 740 грн. ТзОВ «Буд» отримало безоплатно сировину на суму 5000 грн. Підприємством отримані як внески до статутного капіталу: - від засновника (фізичної особи) – матеріали вартістю 2040 грн. - засновника (юридичної особи – платника ПДВ) – паливно – мастильні матеріали (240 грн.) та запасні частини (540 грн.), в т.ч. ПДВ 20% Відобразити в обліку підприємства операції з надходження виробничих запасів. Завдання 3.2 ТзОВ «Буд» і ПАТ «Незалежність» уклали два договори міни. Згідно з першим договором підприємства обмінювались цеглою керамічною у кількості 10 тис.шт. за ціною 90000 грн. (у т.ч. ПДВ – 15000 грн.), справедлива вартість якої становила ті самі 90000 грн. (у тому числі ПДВ – 15000 грн.). При цьому у договорі було визначено, що доставку цегли здійснює ПАТ «Незалежність», яке в одному випадку виступало як покупець, а у другому – як продавець. Витрати на доставку цегли з ТзОВ «Буд» на ПАТ «Незалежність» становили 2000 грн. (у цьому випадку ПАТ «Незалежність» виступало як покупець), ПАТ «Незалежність» на ТзОВ «Буд» - в сумі 1000 грн. (в цьому випадку воно виступало як продавець). Балансова вартість цегли на ТзОВ «Буд» становила 80000 грн., на ПАТ «Незалежність» - 70000 грн. Другий договір був укладений на суму 63000 грн. (у тому числі ПДВ - 10500) і передбачив, що ТзОВ «Буд» продає ПАТ «Незалежність» готову продукцію з доставкою, натомість отримуючи від ПАТ «Незалежність» послуги з перевезення піску і цементу. Балансова вартість готової продукції ТзОВ «Буд» становила 48000 грн., витрати з її доставки (перевезення здійснило саме підприємство) – 600 грн., собівартість послуг з перевезення ПАТ «Незалежність» - 44000 грн. І в одному, і в іншому договорі було встановлено, що право власності на обмінювані активи переходить з моменту їх передання продавцем. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку двох підприємств. Завдання 3.3. Підприємство придбало 5 т цементу загальною вартістю 5400 грн. (у т.ч. ПДВ 20%). Для доставки матеріалу на склад було укладено договір з автотранспортним підприємством. Вартість послуг, за договором 140 грн. (у т.ч. 20%). Визначити собівартість 1-го кг цементу методом прямого підрахунку розподілу ТЗВ. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства. Завдання 3.4 На 01 липня у ТзОВ «Буд» в залишку 150 мішків цементу вартістю 100 грн. за 1 мішок на суму 15000 грн. Підприємством протягом місяця придбано ще декілька партій цементу: 05 липня – 14 мішків по 105 грн. 15 липня – 9 мішків по 112 грн. 20 липня – 19 мішків по 120 грн. 25 липня – 14 мішків по 115 грн. В тому самому місяці відпущено у виробництво: 11 липня – 164 мішків цементу, 21 липня – 24 мішків цементу. Визначити вартість відпущених у виробництво запасів і облікову вартість залишку на кінець місяця за методами FIFO (при системах періодичного та постійного обліку); середньозваженої собівартості (при системах періодичного та постійного обліку) та ідентифікованої собівартості. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства. Завдання 3.5 Постійно діюча експертна підприємства має дані про те, що станом на 01 липня вартість виробничих запасів за ринковою (справедливою) вартістю становить 1900 грн., залишкова вартість запасів – 6500 грн. Керівництвом прийняте рішення здійснити переоцінку виробничих запасів. Відобразити в обліку підприємства операції з переоцінки виробничих запасів. Завдання 3.6 ТзОВ «Буд» станом на 01 квітня має такі дані про запаси: - дошка – 1040 грн. - цегла – 400 грн. - цемент – 290 грн. - паливо – 90 грн. - залишок ТЗВ 240 грн. На ТзОВ «Буд» транспортне підприємство доставило: - дошку у кількості 2 м.куб. на суму 2000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%) - цеглу у кількості 1000 на суму 140 грн. (в т.ч. ПДВ 20%) - цемент у кількості 100 мішків на суму 1040 (в т.ч. ПДВ 20%) - паливо 190 (в т.ч. ПДВ 20%) Транспортні витрати на доставку запасів склали 360 грн. Крім того, підприємством передано: - у виробництво цеглу і цемент – 1000 грн. - на адміністративні потреби паливо – 100 грн. Здійснити розподіл транспортно – заготівельних витрат на кінець кварталу по витрачених запасах і запасах, що залишились. Завдання 3.7 На підприємстві роздрібної торгівлі в результаті інвентаризації виявлено: - надлишок гіпсокартону на суму 340 грн., який не було оприбутковано, у тому числі сума торгової націнки 25% - нестачу цементу у межах норм природного убутку в оцінці за цінами продажу на суму 320 грн., у тому числі сума торгової націнки 25% - нестачу цементу 5 мішків на суму 140 грн., у тому числі сума торгової націнки 25%, винну особу не встановлено - нестачу цементу 7 мішків на суму 150 грн., у тому числі сума торгової націнки 25% - винну особу встановлено і відшкодовано суму заподіяної шкоди через касу підприємства - нестачу цементу 10 мішків на суму 160 грн., у тому числі сума торгової націнки 25% - винну особу встановлено і відшкодовано суму заподіяної шкоди через утримання із зарплати працівника Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства. Завдання 3.8 ТзОВ «Буд» реалізувало 2540 кг цементу за ціною 100 грн. за 1 кг, в тому числі ПДВ 20% та безоплатно передало сировину вартістю 5000 грн., справедлива вартість 5540 грн. ТзОВ «Буд» передало до статутного фонду іншого підприємства матеріали на суму 2400 грн. (в т.ч. ПДВ 20%) Через втрату первісних властивостей списано гіпсокартон на витрати звітного періоду на суму 790 грн. Внаслідок повені підприємство зазнало збитків в розмірі 790. Запаси втратили свої первісні властивості і переведені до складу інших матеріалів на суму 300 грн. Страховою компанією відшкодовано збитки на суму 540 грн. Відобразити в обліку підприємства операції з вибуття виробничих запасів. Задача 2 Підприємство здійснює нарахування амортизації деревообробного токарного верстату ТК-80. Первісна вартість верстату – 10000 грн. Метод нарахування амортизації – кумулятивним. Ліквідаційна вартість верстату – 0 Термін корисного використання (експлуатації) верстату – 8 років. Завдання: Виконати підрахунок залишкової вартості та річних сум нарахованої амортизації верстату впродовж його терміну корисного використання (експлуатації) та відобразити в обліку операції з нарахування амортизації. Розв’язок представити у вигляді таблиці, яка складається з наступних стовпців «Рік», «Норма амортизації, кумулятивний коефіцієнт», «Залишкова вартість на початок періоду» та «Сума нарахованої амортизації, грн.» Задача 5 На складі підприємства знаходяться три види матеріалів: папір офсетний в рулонах, папір офсетний в листах і картон офсетний (ватман). Протягом січня 2014 р. підприємство здійснює операції з надходження виробничих запасів і списання їх у виробництво. Завдання. Провести розрахунок вартості списаних у виробництво запасів за обраним згідно варіантом методом, відобразити в обліку операції з надходження та вибуття матеріалів. Задача 8 Керівник підприємства прийняв рішення про встановлення ліміту каси на 01.01.2014 р. на підставі розрахунку касових оборотів. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень. Вихідні дані для розрахунку ліміту каси дані Значення Характеристика підприємства підприємство, у якого середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює 0 або не більше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Готівкові надходження підприємства, грн. у січні 600 лютому 1700 березні 1200 квітні 3000 травні 2800 червні 3400 липні 1200 серпні 1000 вересні 2100 жовтні 0 листопаді 900 грудні 2500 Частка готівкових надходжень, одержаних з банків (готівкових видатків на виплату заробітної плати), у % січні 25 лютому 27 березні 25 квітні 20 травні 32 червні 23 липні 30 серпні 25 вересні 22 жовтні 20 листопаді 21 грудні 24 Завдання. Здійснити розрахунок ліміту каси підприємства з врахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку та обсягу касових оборотів. Розрахунок представити у вигляді таблиць. Задача 11 Обліковою політикою підприємства на 2014 р. передбачено формування резерву відпусток для адміністрації підприємства. Залишок невикористаного резерву відпусток за 2013 р. є необґрунтовано нарахованими видатками. Дані Фактичний фонд оплати праці за місяць, тис.грн. 120 Річна планова сума на оплату відпусток, тис.грн. 210 Річна планова сума фонду оплати праці, тис.грн. 1700 При обчисленні слід враховувати, що вітчизняним законодавством передбачається резервування обов’язкових нарахувань на створений резерв. Завдання. Відобразити в обліку формування та використання резерву відпусток. Задача 14 Підприємство проводить розрахунки внутрішнього (між материнським і дочірнім) і внутрішньогосподарського (між головним підприємством та філією) характеру з передачі основних засобів та виробничих запасів Вихідні дані з обліку внутрішніх і внутрішньогосподарських розрахунків Дані Предмет розрахунків виробничі запаси Тип розрахунків внутрішні Первісна вартість переданих виробничих запасів, тис.грн. 15 Сума передачі виробничих запасів, тис.грн. 14 Завдання. Відобразити в обліку розрахунки материнського підприємства з дочірнім або головного з філією та визначити фінансовий результат від їх здійснення. Бухгалтерські проведення сформувати в обліку материнського (головного), так і дочірнього (філії). Задача 17 Працівникові підприємства в січні поточного року надав в бухгалтерію листок непрацездатності на підтвердження власної хвороби. Розрахунковий період – з липня по грудень минулого року. Оклад працівника складає 2500 грн. (незмінний протягом розрахункового періоду). Вихідні дані обліку розрахунків за листками непрацездатності Дані Страховий стаж, років 6 Кількість днів хвороби 7 Розрахунковий період: липень: - квартальна премія, грн. 600 - оплата праці за час перебування у відрядженні, грн. 350 - компенсація за невикористану щорічну відпустку, грн. 650 Вересень: - допомога з тимчасової непрацездатності, грн. 570 Жовтень: - квартальна премія, грн. 700 - матеріальна допомога на оздоровлення, грн. 500 Листопад: - безкоштовно надані працівникам акції підприємства, грн. 500 Завдання. Здійснити розрахунок середньоденного заробітку для нарахування лікарняних і суму лікарняних та відобразити в обліку їх нарахування і виплату.
Ціна(грн.) 300

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет