Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233244)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 12
Зміст На підставі залишків (табл. 1) та господарських операцій (табл. 2) виконати слідуючі операції: • Скласти журнал реєстрації господарських операцій.(табл 3) • Відкрити бухгалтерські рахунки (табл 4) • Записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки. • Скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. • Скласти бухгалтерські баланс за спрощеною формою(.5) УМОВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 1. За даними умови пункту А (табл. 1) скласти баланс приватного виробничого підприємства “Світанок” на 1 січня 20__р. (з розподілом сум за статтями в активі і пасиві та за розділами). Пункт А. Баланс приватного підприємства “Світанок” на початок року : Таблиця 1 В А Р І А Н Т 3 Найменування рахунків Сума Основні засоби 599300 Знос основних засобів 58400 Нематеріальні активи 900 Знос нематеріальних активів 435 Виробничі запаси 169445 Незавершене виробництво (рослинництво) 40090 Готова продукція 900 Каса 50 Резервний капітал 1200 Розрахунковий рахунок 41920 Розрахунки з постачальниками і підрядниками (кредитове сальдо) 3570 Розрахунки за соціальним страхуванням 855 Розрахунки з оплати праці 1980 Розрахунки з підзвітними особами (дебітори) 29 Статутний капітал 776194 Короткострокові кредити банків 10000 Валютний рахунок 7000 Пайовий капітал 7000 Баланс ? 1. За господарськими операціями пункту Б умови задачі вказати кореспондуючі рахунки та провести записи в реєстраційному журналі та у відповідних облікових регістрах, про які вказано в задачі. 2. На основі складеного балансу відкрити синтетичні та аналітичні рахунки у відповідних журналах та відомостях і записати на них початкові залишки. 3. За даними пункту Б відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” записати на них залишки на 1 січня 200__року. 4. Зареєстровані в реєстраційному журналі господарські операції відобразити на синтетичних та аналітичних рахунках у відповідних таблицях-екранах, форма яких наведена вище. 5. Підвести підсумки на аналітичних та синтетичних рахунках по відкритим рахункам, зробити звірку даних та підготувати їх для складання оборотного балансу. 6. Скласти оборотний баланс (оборотну відомість) за синтетичними рахунками на кінець звітного періоду. 7. Скласти бухгалтерський баланс (за встановленою формою фінансової звітності П(С)БО 2 “Баланс”). Субрахунки та аналітичні рахунки (для усіх варіантів) А. Залишки на початок звітного періоду на аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 65 “Розрахунки по соціальному страхуванню” (для усіх варіантів) Найменування рахунків органів обов’язкового страхування Сальдо на 1.01.20__ Пенсійний фонд 705 Органи соціального страхування 100 Центр зайнятості 50 Разом: 855 Залишки на початок звітного періоду на аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” (для усіх варіантів) Найменування постачальників Сальдо на 1.01.20____ Димитрівський Агротехсервіс 2750 Калинівська нафтобаза 820 Районна енергетична станція Разом: 3570 Залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 23 “Виробництво” (для усіх варіантів) Найменування рахунків до синтетичного рахунку 23 “Основне виробництво” Сальдо на 1.01.20____-незавершене виробництво Сальдо на кінець звітного періоду Виріб “А” 20000 Виріб “В” 20090 Разом 40090 Умова завдання Б (табл.2) для складання Реєстраційного журналу та рознесення сум на відповідні рахунки бухгалтерського обліку. За січень місяць 20__р. у приватному виробничому підприємстві “Світанок” відбулися наступні господарські операції: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ За січень місяць 20___р. Таблиця 2 Зміст операцій ( у сумовому виразі – грн.) за квартал 20__р./ Номери варіантів 1. Оприбутковані на складі отримані від Димитрівського Агротехсервісу мінеральні добрива ТТН№ 342 від 4.01 10300 2. Оприбутковано отримані від Куликовського автозаводу запасні частини ТТН№ 5602 від 9.01 7800 3. Нараховано районній енергетичній станції за електроенергію, використану у звітному періоді на різні цілі, рахунок №4 від 10.01 в тім числі: - на продукцію “А” - на продукцію “Б” - на утримання офісу 1800 2200 490 4. Нараховано районному газовому господарству за використаний газ: - на продукцію “А” - на продукцію “Б” 1300 1500 5. Нарахована заробітна плата: робітникам за роботи, виконані з виробництва - продукції “А” - на продукції “Б” - працівникам апарату управління 2800 1700 3200 6. Із заробітної плати утриманий податок з доходів громадян (умовно із усіх працівників загальною сумою): 910 7. Нараховані відповідним страховим органам відрахування від суми нарахованої заробітної плати (оскільки відсотки змінюються щорічно, тому для отримання однакового результату ми використаємо умовні, наближені до реальних 2010 року, відсотки): пенсійний фонд – 33,2%; фонд страхування від безробіття – 1,6%; фонд соціального страхування – 1,4%; ? 8. Отримана готівка в касу з поточного рахунку в банку для видачі заробітної плати - виписка банку №5 1920 9. Нараховані банку відсотки за короткостроковий кредит 1300 10. З поточного рахунку перераховані банку нараховані відсотки за короткостроковий кредит 1300 11. Виплачена з каси заробітна плата у повному обсязі 1920 12. Списано матеріали на підготовку виробництва, в тім числі: - на продукцію “А” - на продукцію “Б” 1160 560 600 13. Нараховано покупцям до сплати за готову продукцію, що їм відвантажена 32000 14. Оприбутковано нафтопродукти від Калинівської нафтобази 7840 15. Отримана та зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку 10000 16. Перераховано з поточного рахунку у банку в погашення кредиторської заборгованості: Димитрівському Агротехсервісу Калинівській нафтобазі Районній енергетичній станції №2345 Димитрівському агротехсервісу 2750 820 4000 10300 17. Одержано в касу з поточного рахунку кошти, призначені для витрат на відрядження 140 18. Видано з каси менеджеру підприємства під звіт кошти на відрядження 240 19. Витрати на службове відрядження менеджера підприємства склали за авансовим звітом 220 20. Не використані менеджером підзвітні суми внесено в касу за приб. кас. орд. №15 20 21. Від покупців надійшов платіж на поточний рахунок у банку 32000 22. Оприбуткована продукція, що надійшла із виробництва за плановою собівартістю: - продукція “А” - продукцію “Б” 29000 27200
Ціна(грн.) 80

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет