Готові роботи
Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками

Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками (ID:25439)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 123
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками 1.1. Економічна сутність обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками та нормативні документи, що його регламентують 1.2. Огляд літературних джерел, щодо обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками 1.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Інтернафта», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану РОЗДІЛ 2. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 2.1. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 2.2. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 2.3. Відображення інформації у фінансовій звітності розрахунків з постачальниками та підрядниками і їх податковий облік 2.4. Напрямки вдосконалення організації та методики розрахунків з постачальниками та підрядниками РОЗДІЛ 3. Аналіз та шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 3.1. Загальна оцінка складу та структури кредиторської заборгованості в ТОВ «Інтернафта» 3.2. Факторний аналіз наявності та руху кредиторської заборгованості ТОВ «Інтернафта» 3.3. Виявлення резервів ефективного управління кредиторською заборгованістю РОЗДІЛ 4. Організація та методика аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками 4.1. Організація проведення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками 4.2. Методика проведення аудиту кредиторської заборгованості 4.3. Заключні процедури узагальнення результатів аудиту та рекомендації щодо поліпшення методики проведення аудиту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 600

Замовлення

Замовлення