Готові роботи

Звіт з практики (ID:26205)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2006
Кількість сторінок 52
Зміст Вступ.ст 1. Територіальний центр, його структурні підрозділи.ст 2. Форма ведення бухгалтерського обліку в організації.ст 3. Облік основних засобів і необоротних активів, розрахунки з різними дебіторами, облік власного капіталу, облік зобов’язань, облік доходів бюджетних установ. ст 4. Особливості обліку запасів територіального центру.ст 5. Аналіз запасів територіального центру. ст 6. Контроль та ревізія запасів територіального центру. ст 7. Висновок.ст 8. Список використаної літератури. ст Під час проходження практики в Чорнобаївському територіальному центрі соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів я ознайомилась з особливостями ведення бухгалтерського обліку в бюджетній установі. Закріплювала свої теоретичні знання з бухгалтерського обліку на практиці, а саме по обліку операцій з основними засобами, необоротними активами, запасами, розрахунками з дебіторами, обліком власного капіталу, зобов’язань, доходів. Навчилась правильно оформляти первинні документи, складати проводки по відображенню відповідних господарських операцій, правильно заповнювати меморіальні ордера, перераховувати кошти за отриману продукцію чи виконані послуги з розрахункового рахунку на рахунки організацій, що постачають продукцію, чи надають послуги через відділення Державного казначейства. Навчилась нараховувати аванс та заробітну плату працівникам та відображати в обліку. Провела ревізію запасів та проаналізувала забезпечення та використання запасів. Навчилась складати звіти, що подаються в Фінансове управління, відділення Державного казначейства, Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, ФСНВ, Центр зайнятості, Пенсійний фонд. Перелік табличного і графічного матеріалу Таб. 5.1 Аналіз фінансування загального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 рік. Графік 5.1 Фінансування загального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 рік. Таб.5.2 Аналіз фінансування загального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2005 рік. Графік 5.2 Фінансування загального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2005 рік Таб. 5.3 Динаміка показників фінансування загального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 – 2005 роки. Графік 5.3 Динаміка показників фінансування загального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 – 2005 роки. Таб. 5.4 Аналіз фінансування спеціального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 рік. Графік 5.4 Фінансування спеціального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 рік. Таб. 5.5 Аналіз фінансування спеціального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2005 рік Графік 5.5 Фінансування спеціального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2005 рік Таб. 5.6 Динаміка показників фінансування спеціального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 – 2005 роки Графік 5.6 Динаміка показників фінансування спеціального фонду кошторису по статті „Запаси” за 2004 – 2005 роки Таб. 5.7 Динаміка витрачання запасів за 2004 – 2005 роки. Графік 5.7 Динаміка витрачання запасів за 2004 – 2005 роки.
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет