Готові роботи

Облік і оподаткування (ID:276403)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 12
Зміст Завдання 1. На підставі вихідних даних скласти бухгалтерські проведення та розрахувати суму податку на прибуток за I квартал поточного року ТОВ «Шлях» за умови, що за попередній звітний податковий період річний дохід підприємства склав менше 20 млн. грн. Товариство є платником податку на додану вартість. Керівництвом підприємства прийнято рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування Вихідні дані: № з/п Зміст господарської операції Сума, грн. 1. Реалізовані транспортні послуги підприємству «Альфа» 120 000 грн., у тому числі ПДВ 120000 20000 2. Собівартість реалізованих транспортних послуг 70 000 3. Наданий звіт про відрядження начальника маркетингу (додані білети, п/накладні на придбання з/частин) на суму 2 400 грн., у тому числі ПДВ. 2000 400 4. Отримано Акт про проведені рекламні заходи від МПП «Фора» 9 000 грн., у тому числі ПДВ 7500 1500 5. Отримано рахунок від орендодавця за оренду офісу 360 грн., у тому числі ПДВ 300 60 6. Проведено перерахування коштів дитячому фонду 7 000 7. Перераховано постачальнику сума штрафу за неналежне виконання контракту 2 000 8. Отримано суму неустойки та пені від МПП «Ритм» 500 9. Реалізовані запасні частини з оптового складу покупцям 1800 грн., у тому числі ПДВ 1800 10. Собівартість реалізованих запчастин 1 200 11 Закриті рахунки доходів і витрат Завдання 2. ТОВ «Глорія» у звітному кварталі відвантажило покупцю «А» пилососи на суму 24 000 грн., у тому числі ПДВ, та отримало передоплату від замовника «Б» за майбутню поставку пральних машин у сумі 30 000 грн. Собівартість пральних машин становить 18 000 грн., пилососів – 12 000 грн. ТОВ «Глорія» є платником податку на додану вартість. Необхідно розрахувати податок на прибуток ТОВ «Глорія» за звітний квартал та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій за умови, що дохід за попередній податковий період склав 20 млн. грн. Керівництвом підприємства прийнято рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування. Завдання 3. ТОВ «Інтер» у звітному кварталі отримало передоплату в сумі 10 800 грн. Від замовника «В» за будівельно-монтажні роботи і виконало ремонтні роботи замовнику «С» на суму 8 000 грн. Собівартість виконаних будівельно-монтажних робіт складає 6 000 грн., ремонтних робіт – 5 000 грн. ТОВ «Інтер» є платником податку на додану вартість. Необхідно розрахувати податок на прибуток ТОВ «Інтер» за звітний квартал та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій за умови, що дохід за попередній податковий період склав 18 890 тис. грн. Керівництвом підприємства прийнято рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування. Завдання 4. На підставі вихідних даних необхідно визначити суму податку на прибуток за звітний квартал ТОВ «Промінь» та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Підприємство є платником податку на додану вартість. Вихідні дані: № з/п Зміст господарської операції Сума, грн 1. Вартість придбаних матеріалів, сировини від постачальника, у тому числі ПДВ 1 800 2. Вартість придбаного автомобілю, у тому числі ПДВ 24 000 3. Вартість відвантаженої продукції покупцю 48 000 4. Собівартість відвантаженої продукції покупцю 32 000 5. Амортизаційні відрахування виробничого обладнання за звітний період 7 000 Завдання 5. ТОВ «Дельта» відвантажило товар першому покупцю на 25 000 грн., другому покупцю - на 30 000 грн. Надійшов на поточний рахунок аванс від третього покупця в сумі 10 000 грн. Нараховані банком відсотки за збереження коштів – 500 грн., за надане в оренду іншому підприємству майно отримано 250 грн. Собівартість реалізованого товару – 42 000 грн., поточний ремонт виробничого обладнання – 5000 грн. ТОВ «Дельта» є платником податку на додану вартість. Необхідно розрахувати податок на прибуток ТОВ «Дельта» за звітний квартал та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій за умови, що дохід за попередній податковий період склав 19 250 тис. грн. Керівництвом підприємства прийнято рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування. Завдання 6. На підставі вихідних даних необхідно визначити суму податку на прибуток за звітний квартал ТОВ «Норма» та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Підприємство є платником податку на додану вартість та платником податку на прибуток на загальних підставах. Дохід, що отримало підприємство за минулий звітний податковий період, склав 22 млн. грн. Вихідні дані: № з/п Зміст господарської операції Сума, грн. 1. Реалізована готова продукція покупцям (30000) 30 000 Нараховано ПЗ з ПДВ 30000/6=5000 5000 2. Дохід від акцій, що належать підприємству (дивіденди) 500 3. Списано вартість матеріалів, витрачених на виробництво реалізованої продукції 17 000 4. Отримана на склад вироблена продукція з виробництва 17000 5. Списана вартість відвантаженої продукції на собівартість реалізації 17000 6. Перераховані постачальникам штрафи, пеня, неустойка* 1000 7. Нараховані штрафи* 1000 8. Відображено витрати на реконструкцію основних виробничих засобів 9 000 9. Нарахована амортизація основних виробничих засобів 1 200 10. Сума амортизаційних відрахувань основних виробничих засобів відноситься на собівартість реал. продукції 1200 11. Нарахована амортизація основних невиробничих засобів** 400 12. Закрито рахунки доходів і витрат Завдання 7. На підставі вихідних даних необхідно визначити суму податку на прибуток за звітний квартал ТОВ «Зірка» та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Підприємство є платником податку на додану вартість. Вихідні дані: № з/п Зміст господарської операції Сума, грн. 1. Реалізована продукція покупцю ТОВ «Тайм», у тому числі ПДВ (36000) 36000 Нараховано ПЗ з ПДВ 36000/6=600 6000 2. Собівартість реалізованої продукції 12 000 3. Отримані від постачальників штрафи за неналежне виконання контракту 1 000 Нарахування штрафів 1000 4. Здійснена передплата постачальнику МПП «Ікс» за майбутню поставку товару. МПП «Ікс» платник ПДВ (3000) 3000 5. ПК з ПДВ 3000/6=500 500 6. Отримана поворотна фінансова допомога від фізичної особи-засновника терміном на два роки (до кінця кварталу не повернена) 10 000 7. Відображено дохід від курсової різниці 300 8. Витрати на будівництво основних засобів згідно акту виконаних будівельних робіт підрядника - МПП «Будівельник», у тому числі ПДВ 18000 18000/6*5 = 15000 15000 9. ПК з ПДВ 3000 10. Виконано поточний ремонт виробничого цеху власними силами 6 000 11. Включено до реал. собівартості продукції (п. 2) 6000 12. Нарахована амортизаційних адміністративного будинку 2 600 13. Сплачено та отримано торговий патент (на місяць) 200 14. Безкоштовно передана власна продукція у лікарню, як благодійна допомога (сума вписується у 4% оподатковуваного прибутку за попереднього звітного року) 1 000 15. Списана дебіторська заборгованість, по якій минув термін позовної давності (резерв сумнівних боргів не створювався) 2 000 16. Придбанні матеріальні цінності від постачальника МПП «Майстер» , у тому числі ПДВ (9000) 9000/6*5=7500 7500 17. ПК з ПДВ 1500 18. Закриті рахунки доходів і витрат Завдання 8. ТОВ «Універсал», платник ПДВ, протягом звітного податкового періоду: - оприбуткувало: 1) два телевізори вартістю 14 600 грн., крім того ПДВ; один з них у тому же періоді переданий на базу відпочинку, інший - зберігається на складі; 2) матеріали вартістю 11 800 грн., у тому числі ПДВ; передані у виробництво на суму 9 800 грн.; - реалізувало: 1) верстат за ціною 15 480 грн., первісна вартість верстату – 12 000 грн., знос на дату продажу – 4 000 грн.; 2) готову продукцію на суму 54 000 грн., у тому числі ПДВ, витрати на її виробництво склали 44 000 грн. Необхідно розрахувати податок на прибуток ТОВ «Універсал» за звітний квартал та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій за умови, що дохід за попередній податковий період склав 17 450 тис. грн. Керівництвом підприємства прийнято рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування. Завдання 9. ТОВ «Лілея», платник ПДВ, у звітному кварталі провело такі операції: - відвантажило товарів фірмі «Колібрі» на загальну суму 24 000 грн., собівартість якого 15 000 грн.; - оприбуткувало товарів від фірми «Садівник» на 18 000 грн.; - на розрахунковий рахунок ТОВ «Лілея» надійшло штрафів за недотримання договірних термінів оплати від покупця в розмірі 7 000 грн.; - нарахувало заробітну плату та здійснило відрахування від заробітної плати продавцям в розмірі 6 000 грн.; - перерахувало авансові внески фірмі «Аґрус» у сумі 12 000 грн. за продукцію, що надійде в наступному кварталі; - одержало від постачальника «Транш» 20 станків за ціною 3 500 грн. за кожний для подальшої реалізації; Необхідно розрахувати податок на прибуток ТОВ «Лілея» за звітний квартал та відбити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку у журналі реєстрації господарських операцій за умови, що дохід за попередній податковий період склав 18 450 тис. грн. Керівництвом підприємства прийнято рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування. Завдання 10. Визначити суму ПДВ за звітний квартал поточного року, якій підлягає перерахуванню до державного бюджету та скласти бухгалтерські проведення. Вихідні дані: ТОВ «Шлях» у звітному періоді проведені наступні операції: 1. Реалізовані транспортні послуги підприємству «Альфа» 120 000 грн. 2. Наданий звіт про відрядження начальника відділу маркетингу (додані білети, податкові накладні на придбання запасних частин) на суму 2 400 грн., в т. ч. ПДВ 300 грн. 3. Отримано Акт про проведені рекламні заходи від МПП «Фора» 9000 грн., в т. ч. ПДВ. Отримано рахунок від орендодавця за оренду офісу 360 грн., в т. ч. ПДВ. Завдання 11. На основі наведених даних необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету у звітному періоді за умови проведення наступних господарських операцій підприємством «Світанок», та скласти бухгалтерські проведення: - товари, відвантажені покупцям у звітному періоді за договірними цінами на суму 572 000 грн.; - вартість придбаних матеріальних цінностей, призначених для використання у процесі виробництва – 165 000 грн., у тому числі ПДВ; - вартість придбаних основних засобів, що підлягають амортизації – 90 000 грн., у тому числі ПДВ; - вартість придбаних подарунків до свята робітникам підприємства – 85 000 грн., крім того ПДВ. Завдання 12. Підприємство «Алегро» є платником ПДВ і здійснює продаж товарів, як на митній території України, так і за її межами. У звітному періоді продано товарів на суму 167 517 грн., у тому числі відвантажено на експорт товарів на загальну суму 141 523 грн. У цьому самому періоді підприємство придбало у вітчизняних постачальників товари на суму 32 104 грн., у тому числі ПДВ, медпрепарати першої необхідності на суму 620 грн., крім того ПДВ та бензин для легкового автомобіля на суму 6 300 грн., крім того ПДВ. Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню, та відобразити ситуацію на рахунках бухгалтерського обліку. Завдання 13. На підставі наведених даних необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню за умови проведення наступних господарських операцій підприємством «Ритм», та відобразити ситуацію на рахунках бухгалтерського обліку. Вихідні дані: 1. Відвантажено згідно з товарно-транспортною накладною обігрівачі «ТК 345» у кількості 24 шт. на суму 2 400 грн., у тому числі ПДВ. Податкова накладна оформлена. 2. Отримано від ТОВ «Вітань» за накладною деталі на суму 9 600 грн., у тому числі ПДВ. Податкова накладна оформлена. 3. Прийнято участь у семінарі з питань оподаткування, що проводився фірмою «Аудит» (фірма не є платником ПДВ). За участь у семінарі отримано і сплачено рахунок в сумі 270 грн. 4. Отримана попередня оплата від ТОВ «Троянський кінь» за кондиціонери, що підлягають відвантаженню у наступному місяця – 48 000 грн., у тому числі ПДВ. Податкова накладна оформлена. 5. Отриманий за накладною холодильник за договірною вартістю 6 900 грн., у тому числі ПДВ. Податкова накладна оформлена.
Ціна(грн.) 200

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет