Готові роботи
Засади обліку і калькулювання за змінними витратами

Засади обліку і калькулювання за змінними витратами (ID:27685)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи курсова
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 53
Зміст Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти калькулювання можливостей та сфери застосування обліку за змінними витратами 1.1 Сутність і значення калькулювання 1.2 Основні методи калькулювання 1.3 Характеристика методу калькулювання Variable Costing Розділ 2 практичні засади обліку і калькулювання за змінними витратами 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Організація калькулювання витрат на підприємстві 2.3 Оцінка змінних і постійних витрат підприємства Розділ 3 шляхи збільшення ефективності калькулювання за змінними витратами Висновки Список використаної літератури Додатки З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат і результатів виробництва. Коли в умовах планової економіки існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат. В умовах ринку підприємства самостійно визначають методи калькулювання продукції та обсяги затрат на її випуск, що також відповідає міжнародній практиці ведення бухгалтерського обліку. Калькулювання собівартості продукції належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже і рівень техніки, технології і організації виробництва.Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції.Тому собівартість є одним з найважливіших показників ефективності виробництва.Вона має тісний зв’язок з ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва. Перелік графічного матеріалу: Рис. 2.1 Структура управління підприємством Таблиця 2.1 Аналіз техніко – економічних показників діяльності фірми за 2006-2008 рр. Таблиця 2.2 Основні показники фінансового стану підприємства Рис.2.2 Схема попередільного методу калькулювання собівартості продукції Рис. 2.2 Статті калькуляції собівартості виготовленої продукції на підприємстві ВАТ “Продтовари” Рис. 2.3 Склад постійних і змінних загальновиробничих витрат Таблиця 2.3 Аналіз витрат на виробництво по елементах Таблиця 2.4 Оцінка витрат підприємства за статтями калькуляції Таблиця 2.5 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції Таблиця 2.6 Вплив факторів на зміну матеріальних витрат Таблиця 2.7 Аналіз фонду оплати праці Таблиця 2.8 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці Таблиця 2.9 Аналіз витрат на обслуговування виробництва Таблиця 2.10 Витрати виробництва Таблиця 2.12 Аналіз середніх та граничних витрат
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет