Готові роботи
Бухгалтерський облік та аналіз операцій з експлуатації транспортних засобів

Бухгалтерський облік та аналіз операцій з експлуатації транспортних засобів (ID:277910)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 160
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні положення бухгалтерського обліку та аналізу операцій з експлуатації транспортних засобів 1.1. Операції з експлуатації транспортних засобів в системі економічних категорій та об’єктів бухгалтерського обліку та аналізу 1.2. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку та аналізу операцій з експлуатації транспортних засобів 1.3. Економічна характеристика транспортної галузі економіки та її вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку та аналізу операцій з експлуатації транспортних засобів Висновки до розділу 1 Розділ 2. Організація та методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з експлуатації транспортних засобів на підприємстві ПАТ «Спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство - 0904» 2.1. Економіко-організаційна характеристика ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство - 0904» 2.2. Організація бухгалтерського обліку операцій з експлуатації транспортних засобів на підприємстві ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство - 0904» 2.3. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з експлуатації транспортних засобів на підприємстві ПАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство - 0904» 2.4. Відображення операцій з експлуатації транспортних засобів в бухгалтерській звітності Висновки до розділу 2 Розділ 3. Аналіз операцій з експлуатації транспортних засобів на підприємстві ПАТ «Спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство - 0904» 3.1. Інформаційне та методичне забезпечення економічного аналізу операцій з експлуатації транспортних засобів 3.2. Методика економічного аналізу операцій з експлуатації транспортних засобів Висновки до розділу 3 Розділ 4. Забезпечення охорони праці працівників на підприємстві ПАТ «Спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство - 0904» 4.1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, значення і роль. 4.2. Забезпечення техніки безпеки та належних умов праці бухгалтера 4.3. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання) на підприємстві на підприємстві Висновки до розділу 4 Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
Ціна(грн.) 2500
Зразок роботи:
2.4 Відображення операцій з експлуатації транспортних засобів в бухгалтерській звітності Звітність виступає найважливішим джерелом інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання. На сьогодні підприємства пасажирського автотранспорту подають відповідно до вимог чинного законодавства фінансову, податкову, статистичну звітність та звітність до фондів соціального страхування. Звітність автотранспортного підприємства є основою для управління його розвитком. Тому важливим є забезпечення формування достовірною, повної та оперативної звітності підприємства, особливо з питань витрат автотранспортного підприємства. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»[19] визначає, що на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність, яку підписують керівник і бухгалтер підприємства. Основним завданням складання звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта господарювання (його структурних підрозділів) за визначений період часу для оцінки фінансового стану, ступеня виконання поставлених завдань та прийняття відповідних рішень [70]. Користувачами звітності можуть бути фізичні та юридичні особи або відповідні державні органи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття відповідних рішень. При цьому слід розрізняти зовнішніх та внутрішніх користувачів, які, в свою чергу, можуть мати прямий або непрямий інтерес стосовно інформації, яка міститься у звітності. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності виділяють сім груп користувачів облікової інформації: інвестори, працівники, кредитори, постачальники, покупці, уряд, громадськість. Крім того, звітна інформація необхідна власникам,керівникам підприємства та іншим внутрішнім і зовнішнім користувачам, які потребують інформації про діяльність господарюючого суб’єкта (табл.2.18 ).

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет