Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:29347)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 12
Зміст На підставі наведених даних: 1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200_ р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200_ р.; 2. Записати господарські операції в Журнал реєстрації господарських операцій за вересень місяць 200_р. та відобразити дані операції на рахунках методом подвійного запису. В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4. Підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом кожного синтетичного рахунку, визначити сальдо на 1 жовтня 200_ р; 5. Відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 201 „Сировина і матеріали”, відобразити операції по них, та визначити залишки на 1 жовтня 200_ р.; 6. Скласти оборотно-сальдову відомість, шахову відомість та сальдовий баланс (форма №1) на 1 жовтня 200_ р. Залишки на рахунках станом на 1 вересня 200_р. Назва рахунку Сума, тис. грн. Основні засоби 732 Знос основних засобів 205 Виробничі запаси 106,4 Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками 22 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 127,90 Резерв сумнівних боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб. заборгованість) 0,4 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків (Деб. заборгованість) 0,3 Кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками 12,41 Розрахунки з бюджетом (по податку з доходу фізичних осіб) 0,4 Розрахунки з Пенсійним фондом 8,55 Розрахунки з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,53 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,26 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1,15 Розрахунки по оплаті праці 63,32 Статутний капітал 685 Прибуток нерозподілений 243,81 Неоплачений капітал 239,23 Баланс 781,2 Залишки сировини і матеріалів на 1 вересня 200_ р. Сировина Од. вим Ціна грн Варіант 2 Борошно вищого гатунку Кг 5 14500 Цукор Кг 6 2520 Меланж Кг 25 252 Молоко сухе Кг 24 520 Реєстр господарських операцій за вересень 200_р. № пор Зміст господарських операцій 1 Отримано сировину від постачальника "Київмлин": борошно в/г 1000 кг на сумму 5000 2 Відображений ПДВ за отриману сировину 1000 3 Отримано сировину від ВАТ "Продтовари" 3.1 - цукор 1300 кг на сумму 7800 3.2 - меланж 500 кг на сумму 15 000 грн. у т.ч. ПДВ 12500 4 Відображений ПДВ за отриманий цукор та меланж 4060 5 Сплачено за сировину Київ млин (операція 1) ? 6 Сплачено за сировину ВАТ "Продтовари" 50% від загальної вартості (операція 3) ? 7 Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі 2440 8 Видано кошти підзвіт на придбання спецодягу 2440 9 Оприбутковано спецодяг, придбаний підзвітною особою 1960 10 Відображений ПДВ за придбаним спецодягом 392 11 Повернуто невикористану готівку підзвітною особою до каси ? 12 Відпущено на виробництво 12.1 - борошно, кг 8810 12.2 - цукор,кг 3605 12.3 - меланж,кг 752 12.4 - молоко сухе, кг 520 13 Списано витрати за електроенергію відповідно виставленого рахунку на (грн): 13.1 - виробництво 2630 13.2 - адміністративні витрати 205 13.3 - збутові витрати 122 14 Передано спецодяг виробничим робітникам 585 15 Передано спецодяг працівникам відділу збуту 440 16 Внесено в касу кошти матеріально-відповідальною особою (залишок на 1.09) ? 17 Сплачено за підписку на газету "Все про бухгалтерський облік" за півріччя 1200 18 Нарахована основна заробітні плата за поточний місяць 18.1 - робітникам 52100 18.2 - адміністративному персоналу 25500 18.3 - працівникам відділу збуту 12100 19 Нарахована премія 19.1 - робіникам 7990 19.2 - адміністративному персоналу 2015 19.3 - працівникам відділу збуту 990 20 Із заробітної плати утримані податки 20.1 - податок з доходів фізосіб (15%) 15104,25 20.2 - внески до Пенсійного фонду (2%) 2013,9 20.3 - внески на страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності (1%) 1006,95 20.4 - внески на страхування на випадок безробіття (0.5) 603,48 21 Нараховано на зарплату:Внески до Пенсійного фонду (33.2%) 21.1 - робіникам ? 21.2 - адміністративному персоналу ? 21.3 - працівникам відділу збуту ? 22 Нараховано на зарплату:Внески на страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності (1.5%) 22.1 - робіникам ? 22.2 - адміністративному персоналу ? 22.4 - працівникам відділу збуту ? 23 Нараховано на зарплату:Внески на страхування на випадок безробіття (1.3%) 23.1 - робіникам ? 23.2 - адміністративному персоналу ? 23.3 - працівникам відділу збуту ? 24 Нараховано на зарплату:Внески на соціальне страхування від нещасного випадку (1.2%) 24.1 - робіникам ? 24.2 - адміністративному персоналу ? 24.3 - працівникам відділу збуту ? 25 Списано витрати за періодичні видання за поточний місяць ? 26 Нараховано амортизацію на основні засоби 26.1 - виробничі 5625 26.2 - адміністративні 2380 26.3 - відділу збуту 1195 27 Оприбуткована на склад готова продукція за собівартістю (вважати, що вся продукція повністю виготовлена і незавершеного вироництва немає) ? 28 Реалізовано (відвантажено) готову продукцію покупцям у т.ч. ПДВ 342000 29 Відображені податкові зобов"язання з ПДВ ? 30 Сплачено покупцями за відвантажену продукцію 342000 31 Відображено собівартість реалізованої продукції (вся готова продукція реалізована зі складу ? 32 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансові результати ? 33 Списані адміністративні витрати ? 34 Списані збутові витрати ? 35 Списаний дохід від реалізації ? 36 Розрахований та відображений фінансовий результат за місяць ?
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення