Готові роботи
Бухгалтерський облік на підприємствах торгівельного бізнесу

Бухгалтерський облік на підприємствах торгівельного бізнесу (ID:35434)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 4
Зміст Задача 1. 1. Скласти товарний звіт № 45 за 20.08.2012 р. на підприємстві оптової торгівлі( матеріально-відповідальна особа Іванов В.А.). 2.Скласти кореспонденцію рахунків по операціям товарного звіту. Вихідні дані. Залишок на початок дня: товар: 123000 грн. Первинні документи за звітний період: 1.Оприбутковано товари від кондитерської фабрики по ТТН № 345 від 20.08.2012 р. по покупним цінам-34000 грн.,ПДВ 20% -?,сума до оплати -?. 2.Оприбутковано від консервного заводу по ТТН № 675 від 20.08.2012 р. товарів на 54000 грн.,ПДВ 20%-?. Доставка транспортом консервного заводу, сума транспортування 1200 грн.,включаючи ПДВ(транспортно-заготівельні витрати обліковуються на окремому аналітичному рахунку) 3.Відвантажено по ТТН № 624 від 20.08.2012 р. ТОВ «Крок» для подальшої реалізації товарів по обліковій ціні на 34000 грн., відпускна ціна 39000 грн., ПДВ 20% -?. 4.Реалізовано товари по ТТН №625 від 20.08.2012 р. ТОВ «Звіт» для перепродажу за покупною вартістю - 23000 грн.. відпускна вартість 29000 грн., ПДВ 20% - ?. Відсутні дані заповніть самостійно. Задача 2.ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ПО БАРТЕРУ Балансова вартість товарів, що обмінюються дорівнює справедливій вартості. 1. Списано за балансовою вартістю товар А,переданий в порядку бартерного обміну 10000-00 2. Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ 2000-00 3. Оприбутковано одержаний в порядку обміну товар Б за справедливою вартістю 10000-00 4. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, на яку підприємство набуло право після останньої( заключної операції) 2000-00 5 Відображено погашення заборгованості по бартерній операції взаємним заліком 12000-00 Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку і вказати первинні документи по кожній господарській операції.
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення