Готові роботи
Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу

Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу (ID:35552)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 10
Зміст За даними журналу і оборотно-сальдової відомості скласти Фінансовий звіт суб»єкта малого підприємництва та Розрахунок сплати єдиного податку Практичне завдання №1 Залишки на рахунках ПМБ на початок кварталу: (грн.) № рах * Назва рахунку Дебет кредит 10 (104) Основні засоби 30 000 13 (131) Амортизація основних засобів 13 000 14 (142) Інвестиції пов’язаним сторонам 10 000 20 (201) Виробничі запаси 5 500 23 (23) Виробництво 5 200 30 (301) Каса 140 31 (311) Поточний рахунок 15 580 37 (371) Розрахунки за авансами виданими 2 400 40 (40) Статутний капітал 34 000 44 (441) Нерозподілений прибуток 1 970 68 (63) Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 3 200 64 (641) Розрахунки по податкам і платежам 2 500 64 (651) Розрахунки по соціальному страхуванні 2000 66 (661) Розрахунки по оплаті праці 5 000 68 (622) Векселі видані 1150 68 (681) Розрахунки за авансами одержаними 6 000 Разом 68820 68 820 * перша цифра – номер рахунку по спрощеному Плану рахунків, в дужках – по повному Плану рахунків. Господарські операції за місяць: 1. Придбано матеріали на 2400 грн., в т.ч. 400 грн. – ПДВ. Аванс за матеріали було сплачено в попередньому періоді. 2. Придбано товари на загальну суму 5400 грн, в т.ч. ПДВ – 900грн., оплата постачальнику відразу після отримання товарів. 3. Товарів реалізовано на 6000 грн, в т.ч. ПДВ – 1000 грн. Відвантаження товарів після отримання авансу. Собівартість (вартість придбання) реалізованих товарів – 3000грн. без ПДВ ( з ПДВ – 3600грн). 4. Відпущено матеріали на виготовлення продукції: для платника 3% - на суму 45000 грн, (для платника 5% - 54000 грн.) 5. Реалізована виготовлена продукція на суму 6000 грн, в т.ч. ПДВ 1000 грн. По цій продукції отримано аванс в попередньому кварталі. 6. Реалізована виготовлена продукція на суму 5700 грн., в т.ч. ПДВ 950 грн. Оплачено замовниками відразу після відвантаження. 7. Собівартість реалізованої готової продукції склала: - для платника податку по ставці 3% - 5000 грн. - для платника податку по ставці 5% - 6100 грн. 8. Оплачено і отримано основний засіб (принтер) за 1200грн, в т.ч. ПДВ – 200грн. 9. Отримано з банку і виплачено працівникам заробітну. плату за попередній період – 5000 грн 10. Перераховано єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду – 2000 грн. та податок на доходи фізичних осіб – 700 грн. 11. Сплачено єдиний податок платником, який сплачує податок в розмірі 5% - 1125 грн., (а платником 3% – 800 грн, і податку на додану вартість – 400грн.) 12. Нарахована заробітна плата робітникам - 4000 грн., адмінперсоналу – 2000 грн., разом 6000грн. Утримано податок на доходи фізичних осіб – 720 грн, єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду 216 грн.. 13. Нараховано єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці в розмірі 37,2%. 14. Нарахована амортизація основних засобів в сумі 840 грн. 15. Скласти журнал операцій і визначити кореспонденцію рахунків. 16. Визначити базу оподаткування і нарахувати єдиний податок. 17. Визначити фінансовий результат 18. Скласти оборотно-сальдову відомість, заповнити «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та Декларацію платника єдиного податку.
Ціна(грн.) 20

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет