Готові роботи
Консолідація фінансової звітності

Консолідація фінансової звітності (ID:41130)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 11
Зміст Варіант 11 1. Концепція консолідації (господарської) одиниці. 2. Консолідація Балансу Задача 1. Розрахувати балансову вартість інвестицій підприємства М на 31 грудня 20хх року, придбаних у підприємства Д в січні 20хх року, використовуючи методи оцінки: за собівартістю; методом участі у капіталі; за справедливою вартістю. Вихідні дані наведені в таблиці 1. Пояснити вплив на окремі показники фінансових звітів материнського підприємства застосованих методів оцінки. Таблиця 1 Вихідні дані: А Б 11 1. Вартість контрольного пакета акцій сплаченого підприємством М підприємству Д (січень 20ХХр.), тис.грн. 2500 2. Відсоток володіння підприємства М у підприємстві Д, % 60 3. Чистий прибуток отриманий за рік підприємством Д, тис.грн. 300 4. Дивіденди отримані підприємством М від підприємства Д, тис.грн. 300*0,6 = 180 5. Зниження справедливої вартості придбаних інвестицій підприємством М за поточний рік, тис.грн. 100 6. Збільшення справедливої вартості придбаних інвестицій підприємством М за поточний рік, тис.грн. - Задача 2 Є така інформація підприємства «Д» за період, що наведена в таблиці 2. Розрахувати частку меншості в нерозподіленому прибутку за період. Пояснення до рішення задачі. Частка меншості надає право на частину капіталу дочірнього підприємства на дату балансу, який включає капітал на дату придбання плюс будь-які зміни в цьому капіталі між датою придбання і звітною датою. Розрахунок частки меншості в капіталі на визначений час можна здійснити в три кроки: 1. Визначення частки меншості в капіталі дочірнього підприємства на дату придбання; 2. Визначення частки меншості в зміні капіталу дочірнього підприємства між датою придбання і початком звітного періоду, для якого готується консолідована фінансова звітність; 3. Визначення частки меншості в змінах капіталу дочірнього підприємства за поточний період. Таблиця 2 Вихідні дані: А 11 Нерозподілений прибуток На 1 січня 2008р. – 35000 Нерозподілений прибуток На 31 грудня – 2009р. – 50000 Прибуток за 2010р. 42500 Нерозподілений прибуток На 31 грудня 2010р. – 92500 Припустимо, що підприємство «М» придбало %% капіталу підприємства «Д». 85 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення