Готові роботи
“Методика та організація обліку, аналізу основних засобів, їх використання та контролю”

“Методика та організація обліку, аналізу основних засобів, їх використання та контролю” (ID:85446)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 145+додатки
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Сутність, значення, класифікація та оцінка основних засобів 1.2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з теми дослідження 1.3. Організаційно-економічна характеристика Державної установи «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВІ 2.1. Організація обліку основних засобів в установі 2.2. Документальне оформлення обліку основних засобів 2.3. Методика та організація аналітичного і синтетичного обліку основних засобів 2.4. Методика та організація інвентаризації та переоцінки основних засобів та порядок відображення її результатів в обліку 2.5. Відображення інформації щодо обліку основних засобів у звітності установи 2.6. Шляхи удосконалення обліку основних засобів в установі Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 3.1. Сутність організаційно-інформаційної моделі економічного аналізу основних засобів 3.2. Методика та організація аналізу основних засобів установи 3.3. Факторний аналіз ефективності використання основних засобів установи Висновки до розділу 3 РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 4.1. Сутність, завдання та джерела контролю ефективності використання основних засобів 4.2. Методика та організація аудиту основних засобів 4.3. Методика та організація внутрішнього аудиту основних засобів 4.4. Методика формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту Висновки до розділу 4 РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ В УСТАНОВІ 5.1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та техніки безпеки в установі 5.2. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання) в установі 5.3. Паспортизація санітарно-технічного стану робочих місць установи Висновки до розділу 5 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Телефонувати за номером 0983732280-Аліна
Ціна(грн.) 2000

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет