Готові роботи
Динаміка та структура грошової бази та їх структури в Україні

Динаміка та структура грошової бази та їх структури в Україні (ID:158174)

РозділГроші і кредит
Тип роботи реферат
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 10
Зміст Вступ Динаміка та структура грошової бази та їх структури в Україні та інших країнах світу Висновки Список використаної літератури
Ціна(грн.) 15
Зразок роботи:
Вступ Важливу роль у досягненні сталого економічного розвитку держави відводиться грошово-кредитній політиці, основною метою якої є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Не останню роль у дослідженні ефективності грошово-кредитної політики відводиться аналізу грошової бази. Сукупність готівки (металеві гроші і банкноти) і грошей для безготівкових розрахунків у центральному банку (безтермінові вклади) складають гроші центрального банку. Їх називають монетарною або грошовою базою, тому що вони визначають сумарну грошову масу в народному господарстві. Грошова база - це гроші, які не беруть участі в кредитному обороті та грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення. Грошова база є показником бази фінансування, яка є основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Отже, питання дослідження динаміки та структури грошової бази є актуальними і потребують детального вивчення. Проблеми державного регулювання грошової бази досліджували такі провідні українські вчені-економісти, як О. Василик, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Лагутін, В. Лисицький, І. Лютий, В. Міщенко, А. Мороз, П. Нікіфоров, А. Пересада, М. Пуховкіна, М. Савлук, В. Стельмах, А. Чухно, В. Ющенко та ін. Метою контрольної роботи є порівняння структури та динаміки грошової бази України, Росії та Білорусії. Реалізація поставленої мети сприятиме виявленню особливостей управління грошвою базою у проаналізованих країнах.

Замовлення

Замовлення