Готові роботи
В. И. Вернадский - Вчення про ноосферу 2

В. И. Вернадский - Вчення про ноосферу 2 (ID:210830)

РозділЕкологія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 20
Зміст План Вступ 3 В.І. Вернадський і його вклад в розвиток ідеї ноосфери 4 Висновок 19 Використана література 20
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
Вступ Сучасне вчення про біосферу створив і розвинув В. І. Вернадський (1863 – 1945). Його творчому генієві були притаманні не тіль¬ки глобальність мислення, а й вихід за рамки експериментальної на¬уки. Президент Української академії наук, академік Петербурзької АН, а потім AH CPCP, член численних іноземних академій, непере¬січний природознавець-мислитель залишив нам цілісне бачення сві¬ту і завдань людини як на Землі, так і у Всесвіті. За В. І. Вернадським, поняття «ноосфера -- останній з багатьох етапів еволюції біосфери в геологічний історії -- етап наших днів. Перебіг цього процесу тільки починає нам прояснюватися з вивчення її геологічного минулого у деяких своїх аспектах... Ноосфера -- нове геологічне явище на нашій планеті. У ній людина вперше стає величезною геологічною силою. Вона може й повинна перебудувати своєю працею і думкою царину свого життя, перебудувати докорінно порівняно з тим, що було раніше».

Замовлення

Замовлення