Готові роботи

В. И. Вернадский - Вчення про ноосферу 4 (ID:210965)

РозділЕкологія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 20
Зміст План Вступ………………………………………………………………………………….3 В.І. Вернадський і його вклад в розвиток ідеї ноосфери………………………….4 Висновок…………………………………………………………………...………..19 Список використаної літератури…………………………………………………..20
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємообумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу, яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку нинішнього сторіччя. До 1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. Таким чином Вернадський дав на відповідь питання місця Людини в картині загальнопланетарного розвитку. Вже в перші роки XIX ст. він почав говорити про те, що вплив Людини на навколишню природу росте так швидко, що не за горами той час, коли він перетвориться в основну геологостворюючу силу. І, як наслідок, він обов’язково повинен буде прийняти на себе відповідальність за майбутній розвиток природи. Розвиток навколишнього середовища і розвиток суспільства стануть нерозривними. Біосфера перейде одного разу в сферу розуму — ноосферу. Станеться велике об’єднання, внаслідок якого розвиток планети зробиться направленим - що направляється силою розуму. З терміном «ноосфера» не все просто: немає однозначного його тлумачення. Загалом так прийнято називати частину біосфери, яка опиняється під впливом людини і перетворюється нею. З цього деякі автори роблять висновок, що перехід біосфери в ноосферу означає лише поступове освоєння людиною біосфери. Однак треба зазначити, що подібна трансформація поняття не є правомірною. Ноосфера Вернадського — це такий стан біосфери, коли її розвиток відбувається цілеспрямовано, коли Розум має можливість направити розвиток біосфери в інтересах Людини, її майбутнього. На мою думку, підсвідомо в ученні про ноосферу Вернадський зробив спробу з’єднати природничі та гуманітарні знання, визначаючи думку як своєрідну форму енергії. Сьогодні концепція ноосфери стає визначальною у взаємостосунках «людина – природа» і має стати основою ноосферної освіти, зверненої до творчої, мислячої, вільної людини.

Замовлення

Замовлення