Готові роботи
Визначення земельних і лісових ресурсів.скорочення біорізноманіття

Визначення земельних і лісових ресурсів.скорочення біорізноманіття (ID:211139)

ПредметЕкологія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 14
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Визначення земельних ресурсів 4 2. Визначення лісових ресурсів 6 3. Скорочення біорізноманіття 8 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства. Вона слугує територіальною основою для усіх видів діяльності людини, є виробничим фактором багатьох галузей. Для українського народу земля завжди мала неабияку цінність, викликала бережне і шанобливе ставлення. Саме ці багатовікові традиції відбились у сучасній українській Конституції, яка визнає, що саме земля – є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Земельні ресурси України є одними із найбільш вагомих економічних активів держави, унікальними за своїми властивостями. Ліси виступають основними осередками збереження біорозмаїття, здійснюють позитивний вплив на формування мікроклімату, гідрологічного режиму, захищають антропогенно-змінені ландшафти від несприятливих природних та техногенних факторів. Вони є одним з найважливіших та найефективніших засобів стабілізації різноманітних природних процесів. Ліси впливають на забезпечення комфортних умов життєдіяльності людини, задовольняючи потреби у відпочинку та оздоровленні. Біоресурси Землі є життєво необхідними для економічного та соціального розвитку людства, тому все більше визнається той факт, що біорізноманіття є світовим надбанням величезної цінності, а для України її національним багатством, для теперішнього та майбутніх поколінь. В той же час загроза існуванню видів та екосистем ще ніколи і історії людства не була такою великою як зараз: зникнення видів, викликане діяльністю людини продовжується катастрофічними темпами. Забезпечення взаємозв’язку збереження та відтворення земельних та лісових ресурсів для забезпечення ліквідації біорізноманіття є одною з найбільш актуальних задач.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет