Готові роботи
Джерела і види забруднення атмосфери

Джерела і види забруднення атмосфери (ID:211884)

ПредметЕкологія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 15
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Основні забруднюючі речовини 4 2. Аерозольне забруднення атмосфери 5 3. Фотохімічний туман (зміг) 6 4. Забруднення радіоактивними опадами 7 5. Забруднення вод 8 6. Неорганічне забруднення водойм 8 7. Органічні забруднення (нафта) 9 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 15
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Атмосфера — це газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею. Саме тут проходить озоновий захист життя Землі від жорсткого для всього жи¬вого випромінювання Сонця. Енергія радіації, що абсорбується, перетворюється у теп¬лову енергію газових молекул. Сонячна радіація, яка проходить до земної поверхні, має зовсім безпечні границі, а всі ультрафіолетові промені з меншою довжиною хвилі в'язнуть у цьому невидимому, легкому, але непроникному шарі повітряного океану. На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язана з навколишнім світом. Але з тихий пір, як з'явилося високорозвинене суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко посилилося, розширився об'єм цього втручання, воно стало великообразне і загроза загрожує стати глобальною проблемою для людства. Втрата невідновних видів сировини підвищується, все більше орних земель вибуває з економіки так на них будуються міста і затони. Людині доводитися все більше втручатися в господарство біосфери - тій частині нашій планети, в якій існує життя. Біосфера Землі в наш час піддається наростаючому антропогенному дійству. При цьому можна виділити дещо найістотніших процесів, будь-який з яких не покращує екологічну ситуацію на планеті [1,c. 89].

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет