Готові роботи
Визначення вмісту діоксиду сірки в продуктах спалювання сухої рослинності

Визначення вмісту діоксиду сірки в продуктах спалювання сухої рослинності (ID:326370)

ПредметЕкологія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2020
Кількість сторінок 35
Зміст Вступ.4 РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД.6 1.1. Забруднення повітря оксидами Сульфуру: джерела потрапляння, причини і наслідки6 1.2. Шкідливий вплив оксиду Сульфуру на здоров’я людини9 1.3. Вплив оксиду Сульфуру на рослинний організм10 1.4. Метод компостування12 1.5. Використання рослинного матеріалу в якості сорбентів 13 РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ14 2.1. Визначення сульфат-іонів у водно-спиртовому розчині.14 РОЗДІЛ 3.РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ17 3.1. Вміст Сульфур (IV) оксиду у продуктах спалювання сухого листя окремих видів рослин17 3.2. Дослідження впливу певних чинників на вміст сірчистого газу у продуктах спалювання сухої рослинності 18 3.3. Визначення збитків, спричинених збільшеням SO2 у атмосфері внаслідок спалювання сухої рослинності.20 3.4. Компостування як альтернативний метод переробки опалого листя та проведення просвітницької роботи21 Висновки 24 Список використаних джерел.25 Додатки27
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
Визначення вмісту Сульфур (IV) Оксиду у продуктах спалювання сухої рослинності є актуальним завданням, адже у осінній період на всій території України йде інтенсивне спалювання сухої рослинності – листя, гілля тощо. Це несе негативні наслідки для здоров’я людей, тварин та інших рослин. Основною метою було визначення вмісту Сульфур (IV) оксиду в продуктах спалювання різних видів рослин, дослідження впливу відповідних чинників (вид, вологість тощо) на вміст сірчистого газу у продуктах спалювання сухої рослинності, знаходження методів переробки сухої рослинності. Мета роботи: визначити вміст Сульфур (IV) оксиду у продуктах спалювання сухого листя різних видів рослин, та запропонувати альернативні методи переробки сухої рослинності в побутових умовах. Завдання роботи: визначити вміст Сульфур (IV) оксиду в продуктах спалювання сухого листя різних видів рослин; дослідити вплив певних чинників (вид, вологість, місце зростання) на вміст сірчистого газу в продуктах спалювання сухої рослинності; запропонувати альтернативні методи переробки сухого листя. Методи досліджень: порівняльний аналіз літературних даних, експериментальний – спалювання сухої рослинності різних видів; аналітичний –титриметричний аналіз на сульфат-йони; аналіз отриманих результатів та їх узагальнення.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет