Готові роботи

задача (ID:148787)

ПредметЕкономіка
Тип роботи розрахункова робота
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 2
Зміст Залежність річного випуску деякого продукту від витрат капіталу та чисельності зайнятих описується функцією: F(K,L)=5К1/4L3/4 1. Знайти середню й граничну продуктивність праці в точці (К=81, L=16): 2. Визначити граничні норми заміщення ресурсів у цій точці.
Ціна(грн.) 15
Зразок роботи:
Виробничу функцію X = F(K, L) називають неокласичною, якщо вона є гладкою і задовольняє умови, які мають чітку, несуперечливу, обґрунтовану економічну інтерпретацію:

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет