Готові роботи

Ринкова інфраструктура України (ID:239818)

РозділЕкономіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 46
Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ В УКРАЇНІ 5 1.1. Інфраструктура як економічна категорія, її сутність та функції 5 1.2. Основні елементи та підсистеми інфраструктури сучасного ринку 10 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ 15 2.1. Критерії та особливості ринкової інфраструктури 15 2.2. Структура та умови формування ринкової інфраструктури 19 2.3. Пріоритети розвитку ринкової інфраструктури в умовах глобалізації 24 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 30 РОЗДІЛ 3. СУКУПНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ 31 3.1. Проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні 31 3.2. Рекомендації щодо розвитку ринкової інфраструктури в Україні. 34 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3 40 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 43 Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751
Ціна(грн.) 280
Зразок роботи:
Особливістю вітчизняного підходу, пов’язаного з переходом економіки країни до ринкових умов господарювання, є те, що надзвичайно важливою складовою інфраструктури є ринкова інфраструктура. Необхідно зазначити, що термін “ринкова інфраструктура” вживається лише в країнах з перехідною економікою; в розвинутих країнах існує просто термін “інфраструктура”, який обіймає систему підприємств, організацій та закладів, які обслуговують ринок і допомагають йому нормально функціонувати. Аналіз стану торгової мережі України на сьогодні охоплений 2647 ринками які мають 867080 торгових місць. Сільськогосподарська інфраструктура охоплена 509 ринками, що мають у власній структурі 182983 торгових місця[18, c.72]. Зокрема кількісна характеристика ринкової інфраструктури на 2017 рік зображена на рисунку 2.1.

Замовлення

Замовлення