Готові роботи
Розвиток світового ринку логістичних послуг

Розвиток світового ринку логістичних послуг (ID:254396)

ПредметЕкономіка
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 64
Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Поняття та сутність міжнародної логістичної діяльності 5 1.2. Характеристика та класифікація логістичних систем 11 1.3. Сучасні тенденції та фактори розвитку міжнародного ринку логістичних послуг 17 РОЗДІЛ. 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ КОМПАНІЇ «HONDA» 26 2.1. Основні труднощі функціонування логістичної системи компанії «HONDA» 26 2.2. Шляхи підвищення ефективності логістичної системи компанії «HONDA» 30 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ 37 3.1. Загальна характеристика міжнародної логістичної системи компанії «HONDA» 37 3.2. Головні проблеми міжнародного ринку логістичних послуг 43 3.3. Роль України на світовому ринку логістичних послуг 51 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Поняття та сутність міжнародної логістичної діяльності Логістика - це наука, яка швидко розвивається. Неможливо знайти сферу діяльності підприємства або організації, на яку б не поширювалися логістичні принципи і методи. По-різному розглядається поняття «логістика» в зарубіжній і вітчизняній літературі. Більшість дослідників сходяться на тому, що слово походить зі стародавньої Греції, де «логістика» (англ. - logistics) позначала «рахункове мистецтво» або «мистецтво міркування, обчислення». У дискусії про генезис концепції управління міжнародною логістикою значна увага приділяється необхідності розділення термінів «логістика», «управління ланцюгом поставок» і «міжнародна логістика». У 1962 р. П. Друкер назвав фізичний розподіл товарів «темним простором економіки», а В. Літлл в 1977 р. охарактеризував ідентифікацію логістичних витрат на фірмі як «підступне заняття» [35]. Але вже в 1980-і рр. Р.Х. Баллоу переконливо довів, що логістика як стратегія охоплює такі сфери, як обслуговування клієнта, транспортування, управління запасами і локалізацію пунктів моделі логістичного ланцюга [35]. Однак в 1990-і рр. і в теорії, і на практиці поняття «логістика» та «управління ланцюгом поставок» все ще розглядалися як взаємозамінні. У 1998 р. Кренфілдський інститут логістики і транспорту (Великобританія) опублікував терміни, що використовуються в логістиці, і дав їм тлумачення, підкресливши, що основна відмінність між логістикою і управлінням ланцюгом поставок не в тому, що ланцюг об'єднує різні організації, а в тому, що логістика як стратегічне управління всім ланцюгом поставок охоплює різні асортиментні переліки виробів, процеси замовлень, виробництва, розподілу[15]. Ланцюг поставок включає попит, виробництво і розподіл товарів і використання відходів, а також транспортування, складування та інформаційні технології. Управління ланцюгом поставок побудовано на ієрархії окремих рішень, серед них: 1) місія; 2) стратегія корпорації; 3) стратегія бізнесу (у тому числі стратегічні, тактичні, операційні функції). Інші автори визначають управління ланцюгом поставок як інтеграцію бізнес-процесів від джерела сировини до кінцевого споживача одночасно з сервісним обслуговуванням і інформацією, що дозволяє створити додаткову цінність для клієнта [15].

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет