Готові роботи
Система управління процесом виведення на ринок нового продукту в АТ «СГ «ТАС»

Система управління процесом виведення на ринок нового продукту в АТ «СГ «ТАС» (ID:255045)

ПредметЕкономіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 31
Зміст Зміст Вступ 3 Розділ 1. Характеристика АТ «СГ «ТАС» (приватне) як суб’єкта господарювання 5 1.1. Місце АТ «СГ «ТАС» (приватне) на ринку страхових послуг України 5 1.2. Загальна характеристика організаційної структури підприємства 8 1.3. Організація управління персоналом в АТ «СГ «ТАС» (приватне) 10 1.4. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства 12 Розділ 2. Управління процесом виведення на ринок нових продуктів та аналіз ефективності цього процесу в АТ «СГ «ТАС» (приватне) 15 2.1. Суть та особливості організації управління процесом виведення нового товару на ринок 15 2.2. Особливості маркетингової стратегії виведення на ринок нового страхового продукту АТ «СГ «ТАС» (приватне) 19 2.3. Оцінка ефективності управління процесом виведення на ринок нових продуктів на підприємстві. 23 2.4. Напрямки вдосконалення управління діяльністю з виведення на ринок нового страхового продукту АТ «СГ «ТАС» (приватне) 27 Висновки 28 Список використаної літератури 30 Додатки 32
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
З вищезазначеного випливає актуальність страхового сектора в економічній системі. Виходячи з таких міркувань, об’єктом дослідження стало АТ «СГ «ТАС» (приватне), яке є одним із визнаних лідерів серед страхових компаній України. А оскільки одним з головних питань функціонування будь-якого підприємства загалом, і АТ «СГ «ТАС» (приватне) зокрема, є управління процесом виведення на ринок нових товарів (послуг), то предметом дослідження став процес виведення на ринок нового страхового продукту та шляхи його удосконалення. Все це окреслило мету роботи – охарактеризувати систему управління процесом виведення на ринок нового продукту в АТ «СГ «ТАС» (приватне) та запропонувати шляхи її поліпшення. Для досягнення мети поставлено наступні завдання: - Визначити місце АТ «СГ «ТАС» (приватне) на ринку страхових послуг України; - охарактеризувати організаційну структуру компанії; - описати організацію управління персоналом на підприємстві; - проаналізувати основні економічні показники діяльності компанії; - з’ясувати роль управління процесом виведення на ринок нового страхового продукту в компанії та висловити пропозиції щодо його покращення.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет