Готові роботи
Економіка і бухгалтерський облік

Економіка і бухгалтерський облік (ID:28936)

ПредметЕкономіка
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 6
Зміст ЗАДАЧА Відпускна ціна виробника – 60 грн. Ставка акцизного збору – 10%, ПДВ – 20%. Визначити собівартість, яка забезпечить виробнику 50% рівень рентабельності. ЗАДАЧА Виручка від реалізації продукції становить 500 тис. грн. Витрати на виробництво і збут продукції – 390 тис. грн. Прибуток від реалізації матеріальних цінностей – 14 тис. грн. Збитки від позареалізаційних операцій – 4 тис. грн. Визначити балансовий прибуток і рівень рентабельності реалізованої продукції. ЗАДАЧА Визначити кореспонденцію рахунків: 1. Оприбутковані малоцінні та швидкозношувальні предмети від постачальників 860 грн., в т.ч. ПДВ. 2. Відображені витрати на навантаження, розвантаження малоцінних та швидкозношуваних предметів 120 грн. 3. Нарахована заробітна плата робітникам за доставку МШП на підприємство 123 грн. 4. Передача в відділ збуту малоцінних та швидкозношуваних предметів _____? 5. Відобразити операції в облікових регістрах. Обліковий регістр – головна книга і шахова відомість ЗАДАЧА Працівнику відділу збуту Яковенко І.П. видано аванс у сумі 180 грн. для придбання будівельних цвяхів та запасних частин до мотоциклу. В той же день 21.01.2008 року було придбано цвяхи на суму 40 грн., запасних частин на суму 120 грн. Складіть авансовий звіт, товарний чек Яковенко повернув залишок підзвітної суми до каси. По цим операціям скласти проводки по рахункам бухгалтерського обліку і відобразити в облікових регістрах. ЗАДАЧА Визначити приріст нормативу власних оборотних засобів у виробничих запасах; - норматив на початок року 5160 тис. грн. - питома вага 4 кварталу у річному випуску продукції складає 28%, - річні витрати сировини і матеріалів 64000 тис. грн. - норма запасу 30 днів. ЗАДАЧА Визначити фінансовий результат; прибуток і рівень рентабельності за такими даними: Показник Озима пшениця Горох Гречка Разом Всього собівартість, грн. 53730 31622 22108 Виручка, грн. 71200 44780 26420 в т.ч. ПДВ, грн. Виручка без ПДВ, грн. Прибуток, грн. Рентабельність, % Зробити висновки. ЗАДАЧА За даними таблиці обчислить строк окупності інвестиційного проекту, за умови, що проектний грошовий приплив протягом року виникає рівномірно, а також визначте показник дисконтного строку окупності. Зробіть висновок про доцільність реалізації цього інвестиційного проекту. Період часу, років Грошовий потік, тис. грн. 0 -2500 1 570 2 1700 3 2150
Ціна(грн.) 70

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет