Готові роботи
КНАУ, варіант № 26, Економічна діагностика, №2812

КНАУ, варіант № 26, Економічна діагностика, №2812 (ID:16040)

РозділЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 32
Зміст Теоретичні питання: 1. Вкажіть переваги та недоліки застосування моделі управління підприємством на засадах упровадження маркетингового механізму 2. Які властивості продукції визначають її зовнішні та внутрішні конкурентні переваги на ринку? Практичне завдання Необхідно проаналізувати ринок однорідної за своїми споживчими властивостями продукції десяти підприємств, якщо на ньому панує жорстока цінова конкуренція. Умови входження продукції на ринок наведені в табл..1. Експертна оцінка товарів-аналогів на ринку наведена в табл..2. За наведеними в таблицях характеристиками продукції різних підприємств необхідно визначити її корисність, конкурентоспроможність, ринкову силу, а також внутрішні і зовнішні конкурентні переваги. Наведені в табл.. 1 граничні умови входження продукції на ринок визначені на основі маркетингового дослідження. Атрибути оцінки однорідної продукції «імідж» і «дизайн» визначені експертним шляхом на основі опитування споживачів щодо зручності та надійності її використання. На основі отриманих показників необхідно зробити висновки щодо ринкових позицій однорідної продукції різних підприємств, а також визначити і охарактеризувати стратегію конкурентної поведінки кожного з десяти підприємств-товаровиробників. Таблиця 1 Умови входження продукції на ринок Назва характеристики Одиниці виміру Бажане значення Нормативне значення Тип характеристики за запропонованою класифікацією Ціна споживання грн. за од. 100 125 2 Ціна експлуатації грн. за од. 0 25 2 Бренд частка од. 0,9 0,8 1 Дизайн частка од. 0,8 0,7 1 Режим роботи год. на добу 10 8 1 Гарантійний строк років 3 1 1 Робочий простір м3 20 15-25 5 Навантаження од./особу 100 100-150 5 Потужність тонн на рік 150 120-160 5 Викид шкідливих речовин г/м3 20 28 2 Список використаної літератури
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення