Готові роботи
6. Вивчення та оцінка реалізації продукції підприємства

6. Вивчення та оцінка реалізації продукції підприємства (ID:161734)

ПредметЕкономіка підприємства
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 42
Зміст ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………... … .2 1. Значення, джерела інформації та завдання проведення аналізу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг …………….………………………… …… 3 2. Напрями та методика здійснення аналізу виробництва та реалізації продукції на підприємстві……………..……………………………………………………….6 3. Загальна характеристика підприємства …………..……….…………………..14 4.Аналіз обсягів та динаміки виробництва і реалізації…………..……….…… .16 5.Аналіз виконання плану номенклатури та асортименту продукції…………..19 6.Аналіз якості виготовленої продукції…………………………………..............26 7.Аналіз ритмічності виробництва …………………………………….....29 8.Оцінка діяльності підприємства………………………………………………....31 9.Пропозиції………………………………………………………………………...37 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….......38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………………..40
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
ВСТУП Ринкові умови господарювання створюють соціально-економічні проблеми, вимагаючи негайної розробки нових і вдосконалення існуючих методів, систем, прийомів, методик та інших засобів управління, спрямованих на підвищення ефективності підприємства. Одне з важливих значень при цьому належить економічному аналізу, за допомогою якого формується важлива інформація для прийняття управлінських рішень. Економічний аналіз має передувати прийняттю зважених наукових рішень на бухгалтерському рівні управління. Аналіз має не лише виявити помилки, а й розкрити нові можливості для подальшого підвищення економіки. За цих умов набуває масштабу важливість проведення термінового економічного аналізу в підприємницькій діяльності , зокрема таких важливих показників, як показники випуску готової продукції і реалізації. Реалізація продукції дуже сильно впливає на фінансові результати роботи підприємства. При цьому, реалізація продукції основне джерело формування прибутку підприємства. Через це технічно-економічний аналіз роботи установи розпочинається з аналізу реалізації та випуску продукції, у вивченні обсягу виробництва підприємства , швидкості темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції. Метою аналізу реалізації продукції та виробництва є оптимізація номенклатури і обсягу продукції для задоволення попиту у якісній продукції, а також забезпечення найбільшого досягнення стабільних результатів господарської діяльності і використання виробничого потенціалу підприємства. Реалізація продукції і обсяг виробництва є взаємозалежними показниками. В умовах необмеженого попиту і обмежених виробничих можливостей на лідерське місце виходить обсяг виробництва виготовленої продукції. По кількості насичення ринку і підвищення конкуренції можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Установа має виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може якнайшвидше зможе реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей впливають на прибуток, величину витрат і рентабельність підприємства. Через це аналіз даних показників має неймовірно важливе значення. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та методичних питань організації проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Об’єктом дослідження є методика проведення аналізу виробництва і реалізації. Предметом дослідження є сукупність методичних та теоретичних питань з реалізації продукції і проведення аналізу виробництва на підприємстві.  Для дослідження теми курсової роботи були поставлені наступні завдання: - визначити значення реалізації виробництва і його аналізу , його джерела інформації та завдання проведення; - охарактеризувати методику проведення аналізу виробництва і реалізації; провести аналіз обсягів та динаміки виробництва і реалізації на підприємстві; здійснити аналіз виконання плану номенклатури та асортименту; визначити ритмічність виробництва та проаналізувати якість продукції.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет