Готові роботи

Економіка підприємства (ID:232554)

ПредметЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 3
Зміст Визначити середньорічну вартість основних виробничих засобів (ОВЗ). Розрахувати показники фондовіддачі, фондомісткості та фондоозброєності, а також показники руху основних засобів, розрахувати розмір амортизаційних відрахувань 4 методами (прямолінійним, методом зменшення залишкової вартості, методом прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивним). Вихідні дані наведені в таблиці. № з/п Показники 1 Вартість ОФЗ на початок року, млн. грн. 46000 2 Введено ОВЗ протягом року, тис. грн. 20000 3 Дата ведення 01.06 4 Введено ОВЗ протягом року, тис. грн. 4700 5 Дата ведення 04.09 6 Виведено ОВЗ протягом року, тис. грн. 10900 7 Дата виведення 01.05 8 Виведено ОВЗ протягом року, тис. грн. 785 9 Дата виведення 23.10 10 Річний випуск продукції, млрд. грн. 43520 11 Чисельність робітників, осіб 3915 12 Термін експлуатації, років 10 13 Ліквідаційна вартість, % до первісної 7
Ціна(грн.) 20

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет