Готові роботи
Рейтингова оцінка діяльності комерційного банку

Рейтингова оцінка діяльності комерційного банку (ID:26604)

РозділЕкономіка підприємства
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2006
Кількість сторінок 120
Зміст Вступ Розділ 1 теоретичні основи комплексної рейтингової оцінки комерційного банку 1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингової оцінки комерційного банку 1.3 Порівняльний аналіз методик рейтингових оцінок комерційних банків Розділ2 практичні аспекти комплексної рейтингової оцінки черкаської дирекції аппб "аваль" 2.1 Загальна характеристика діяльності Черкаської дирекції АППБ "Аваль" 2.2 Розрахунок рейтингової оцінки за обраними методиками Черкаської дирекції АППБ "Аваль" 2.3 Обгрунтування оптимальної рейтингової оцінки комерційного банку Розділ 3 вдосканалення методик рейтингових оцінки черкаської дирекції аппб "аваль" 3.1 Вдосконалення методик рейтингової оцінки комерційного банку 3.2 Перспективи розвитку методик рейтингових оцінок Висновки Список використаної літератури Додатки Визначення рейтингової оцінки кожного окремого комерційного банку, його стабільності, надійності в порівнянні з іншими банками дуже важливо для вкладників, інвесторів та й самої банківської установи. В теоретичній частині ми наводили приклади різних методик рейтингової оцінки таки як: методика рейтингової оцінки українських експертів; методика Кромонова; методика Sheshunoff Bank; методика рейтингу агентства „Прозрачная Украина”; методика рейтингу Camel. В практичній частині, ми обчислювали Рейтинг комерційного банку за допомогою вище наведених методик і прийшли до висновка що найбільш практичний метод рейтингової оцінки банку є методика Camel. Предметом дослідження виступають рейтингові системи оцінки діяльності комерційних банків. Стабілізації ринку великою мірою буде сприяти і значне розширення числа банків, що мають право на одержання рефінансування overnight, за рахунок тих, що мають загальну оцінку 2 за рейтинговою системою CAMELS. На сьогоднізагальну оцінку 1 за рейтинговою системою CAMELS має мінімальне число українських банків. Очевидно, що для більшості українських банків необхідно підвищити якість своєї аналітичної роботи. На сучасному етапі розвитку для українських банків важливо використовувати прості показники (темпи росту капіталу банку, депозитів, активів, у тому числі кредитів, динаміку розвитку, тренди). Дня українських банків важливий також структурний аналіз. Наприклад, висока концентрація по окремих сферах банківської діяльності (висока питома вага кредитів або валютних операцій, цінних паперів) або в рамках визначеної сфери (наприклад, надаючи позички банк орієнтується на кредитування підприємств однієї галузі) - це і показник проблемності банку. Особливого значення сьогодні набуває структурний аналіз депозитів банку, його ресурсної бази, поряд із проведенням оцінки структури кредитів, доходів, витрат і прибутку. Аналіз фінансового стану комерційного банку має для українських банкірів особливе значення в умовах швидкого розвитку економіки. Розглянуті в роботі методики аналізу фінансового стану комерційних банків, їхньої платоспроможності і надійності, використовувані в українській банківській практиці і за рубежем, свідчать про те, що усі вони власне кажучи оцінюють ті самі об'єктивно існуючі фактори, що впливають на функціонування банку. Однак усі ці методики відрізняються друг від друга безліччю конкретних підходів до обліку цих факторів, набором факторів, системою конкретних оціночних показників, що відбивають різні сторони банківської діяльності; оцінкою значимості тих або інших факторів у загальній сукупності і відповідно визначенням їх критериальних значень; системою угруповання оціночних показників у єдину модель і одержання результату аналізу роботи банку в цілому. Рейтингові оцінки діяльності комерційних банків повинні визначати: 1) Найбільш кращий банк із погляду залучення засобів клієнтів на депозити або в статутний фонд, доцільність відкриття в цьому банку рахунка і проведення по ньому різних операцій. При усій важливості даної інформації вона виявляється корисній одній стороні — клієнтам банку, зацікавленим у надійності приміщення своїх засобів. Особливого значення набуває аналіз ефективності використання коштів самим банком. 2) Виявлення найбільш стійкому і надійних у фінансовому відношенні банків, тих банків, що найбільше ефективно здійснюють свої операції і їхній фінансовий стан не викликає сумнівів. Таким чином, метою подібного підходу є визначення рейтингу фінансової надійності комерційних банків. Під надійністю при цьому розуміється ступінь керованості банківським ризиком, що, як правило, зв'язаний із проведенням активних операцій. Кінцевим результатом такого рейтингу є віднесення банків до відповідних груп: великий, середній або дрібний банк; банк, ефективно або менш ефективно здійснюючої своєї операції; гарний або поганий банк; надійний, стійкий або менш надійний у фінансовому відношенні банк; наскільки далекий банк від банкрутства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.2 Аналіз рейтингових показників Банку за методикою Sheshunoff Bank Рис.2.1 Організаційна структура Дирекції Черкаського АПКБ Аваль Основні Фінансові показники Черкаської дирекції АПКБ „Аваль” Таблиця 2.1 Виконання основних економічних нормативів АППБ "Аваль" (на 01.01.2005 р.) Баланс комерційного банку Таблиця 2.3 Фінансові результати діяльності АППБ "Аваль" за 2005 р. Таблиця 2.4 Методика оцінки рівня достатності капіталу банку Таблиця 2.5 Розрахунок капіталу АППБ "Аваль" Таблиця 2.6 Аналіз нормативів капіталу АППБ "Аваль" Таблиця 2.7 Оцінка достатності капіталу Таблиця 2.8 Класифікація активів залежно від притаманного їм ризику Таблиця 2.9 Присвоєння балу за рівень якості активів Таблиця 2.10 Аналіз структури активів АППБ "Аваль" Таблиця 2.11 Рейтингова оцінка якості активів з урахуванням ступеня їх ризику Таблиця 2.12 Виставлення рейтингової оцінки за рівнем дохідності Таблиця 2.13 Аналіз структури доходів АППБ "Аваль" Таблиця 2.14 Аналіз структури витрат АППБ "Аваль" Таблиця 2.15 Оцінювання рівня надходжень у банк Таблиця 2.16 Виставлення узагальненої оцінки дотримання встановлених нормативіви ліквідності Таблиця 2.17 Розрахунок нормативів ліквідності АППБ "Аваль" Таблиця 2.18 Оцінювання ліквідності комерційного банку таблиця 2.19 Рейтингова оцінка за якість управління Таблиця 2.20 Оцінювання якості управління АППБ "Аваль" Таблиця 2.21 Результати розрахунку рейтингової оцінки АППБ "Аваль" по системі CAMEL Таблиця 2.22 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ АППБ "АВАЛЬ" ПО МЕТОДИЦІ КРОТОНОВА ТАБЛИЦЯ 2.23 Аналіз розрахунків рейтингової оцінки АППБ "Аваль" Таблиця 3.1 Динаміка розвитку банківської системи України протягом 1998-2005 років
Ціна(грн.) 85

Замовлення

Замовлення