Готові роботи

Економіка підприємства (ID:27817)

РозділЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 7
Зміст Задача Середньоспискова чисельність штатних працівників – 200 чол., фонд їх зарплати за місяць – 50 тис.грн. Надомникам та робітникам, що працюють за договірним підрядом нараховано 1000 грн. зарплати. Визначити чисельність усього персоналу підприємства в еквіваленті повної зайнятості Задача Маємо наступні дані по одній з областей, тис.чол Чисельність працездатного населення працездатного віку На початок року – На кінець року – Протягом року: Вступило в працездатний вік – Вибуло зі складу працездатного населення – Прибуло працездатного населення з інших областей – Вибуло працездатного населення в працездатному віці до інших областей – Визначити коефіцієнти природного, механічного і загального приросту трудових ресурсів, перспективну чисельність трудових ресурсів через три роки Задача На основі наведених даних розрахувати індекси заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень Спеціальність робітників Середньоспискова чисельність Середня місячна заробітна плата, грн У базовому періоді У звітному періоді У базовому періоді У звітному періоді Слюсарі 50 30 220 Ковалі 30 40 250 токарі 20 50 300 Задача В місті на початок року проживало 502 тис.чол. Протягом року народилось 4,8 тис. чол., померло 6,8 тис.чол., прибуло на постійне проживання 3,5 тис.чол., вибуло до інших населених пунктів на постійне проживання 2,1 тис.чол Визначити: коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, прибуття, вибуття, механічного приросту населення, загального приросту населення, перспективну чисельність населення через 2 роки Задача Повна вартість основних фондів на початок року становила 120 млн.грн. Протягом року введено основних засобів на суму 40 млн.грн. Вибуло за рік основних засобів з врахуванням зносу на суму 5 млн. грн. (їх повна вартість становила 24 млн.грн.). Знос основних засобів на початок року – 18%.Визначте повну та залишкову вартість основних фондів на кінець року, коефіцієнти руху і стану основних засобів Задача На основі наведених даих визначити відхилення рівня рентабельності в звітному періоді порівняно з базовим а) загальне б) за рахунок зміни маси прибутку в) зміни вартості основних виробничих фондів г) зміни вартості нормованих оборотних засобів Показник, тис.грн. Періоди Базовий Звітний Балансовий прибуток 1200 Середньорічна вартість основних виробничих фондів 7000 Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів 2200 Задача На основі наведених нижче даних про розподіл населення України за рівнем середньодушових сукупних витрат охарактеризувати ступінь диференціації витрат населення за допомогою коефіцієнта Лоренца Середньодушові сукупні витрати у місяць, грн. Населення, у % до підсумку До 60 1, 60,1 – 90,0 6, 90,1 – 120,0 11, 120,1 – 150,0 13, 150,1 – 180,0 13, 180,1 – 210,0 11, 210,1 – 240,0 9, 240,1 – 270,0 7, 270,1 – 300,0 5, 300,1 – 360,0 7, Понад 360,0 11,
Ціна(грн.) 35

Замовлення

Замовлення