Готові роботи
id-7603-745 Економіка підприємства

id-7603-745 Економіка підприємства (ID:299149)

ПредметЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 15
Зміст ВАРІАНТ 6 Індивідуальне завдання до тем «Оборотні виробничі фонди підприємства» та «Оборотні кошти підприємства» ПАТ «Одескабель» займає лідируюче положення на ринку СНД з випуску телефонного кабеля зв'язку: частка заводу на цьому ринку складає майже 30%. Активними споживачами продукції ПАТ «Одескабель» уже багато років є найбільші державні і недержавні оператори зв'язку в Україні, Росії та інших країнах СНД. ПАТ «Одескабель» на ринку вже 59 років. На основі даних таблиці в додатку Б необхідно розрахувати нормативну величину оборотних фондів, фондів обігу та обігових коштів ПАТ «Одескабель». Також необхідно розрахувати показники ефективності використання оборотних фондів та обігових коштів ПАТ «Одескабель». Питання до виконання індивідуального завдання 1. Визначити нормативний розмір окремих елементів оборотних фондів та фондів обігу:  виробничий запас матеріально-сировинних ресурсів;  незавершене виробництво;  витрати майбутніх періодів;  готова продукція. 2. Розрахувати середній залишок обігових коштів підприємства у передзвітному і звітному роках. 3. Визначити рівень та динаміку показників використання матеріальних ресурсів підприємства (матеріаловіддачу, матеріалоємність товарної продукції) та економію матеріальних витрат: абсолютну та відносну. 4. Розрахувати показники ефективності використання обігових коштів підприємства у передзвітному та звітному роках: - розрахувати реалізовану продукцію передзвітного і звітного років, використовуючи розрахункові дані індивідуального завдання до тем «Оборотні виробничі фонди підприємства» та «Оборотні кошти підприємства». - коефіцієнт обіговості обігових коштів; - коефіцієнт закріплення обігових коштів; - середню тривалість одного обігу; - економію обігових коштів (абсолютну і відносну); - проаналізувати отримані результати і зробити висновки. Вихідні дані завдання до тем «Оборотні виробничі фонди підприємства» та «Оборотні кошти підприємства» Норма мат. витрат, грн. Норма запасу, днів Виробнича собівартість одиниці продукції, грн. Початкові витрати при виробництві одиниці продукції, грн. А Б В підгот. трансп. док. відв. дор. прийн. А Б В А Б В 260 525 254 20 7 2 3 3 1 518 1023 681 155 266 211 Тривалість циклу виробництва, днів Норма запасу готової продукції на складі підприємства, днів Грошові кошти в касі та на р/рахунку, тис.грн Обігові кошти на початок періоду, тис.грн А Б В А Б В передзв. звітн. 19 18 12 4 12 25 87 195 216 Обсяг виробництва у передзвітн. році, шт Обсяг виробництва у звітн. році, шт Інтервал поставки матеріально-сировинних ресурсів, днів А Б В В А Б 1050 955 350 390 1150 890 6 Діюча ціна звітного і передзвітного років, грн./шт Залишки нереалізованої продукції на початок передзв. року, тис.грн Залишки нереалізованої продукції на кінець передзв. року, тис.грн Залишки нереалізованої продукції на кінець звітного року, тис.грн А Б В А Б В А Б В А Б В 828 1288 883 6 13 15 8 14 19 5 10 22 Для термінового зв'язку та замовлень індивідуальних робіт! Контактні дані автора: Почта: yutrachyk@ukr.net Тел. (093) 101 84 01 Юлія Василівна
Ціна(грн.) 90

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет