Готові роботи
id-8763-140 Економіка підприємства 11

id-8763-140 Економіка підприємства 11 (ID:301822)

ПредметЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 13
Зміст ВАРІАНТ 11 1. Класифікація підприємств харчової промисловості. 2. Основні шляхи раціонального використання енергії та зниження її собівартості 1. За характером процесів перероблення сировини виділяють наступні підприємства: а) з прямим , синтетичним та аналітичним процесами; б) з безперервним, перервним та змішаним процесами; в) з масовим , серійним та одиничним виробництвом; г) спеціалізовані та комбіновані. 2. Цехи , що займаються використанням і переробкою відходів основного виробництва відносять до: а)основних; б)допоміжних; в)обслуговуючих; г) побічних. 3. Коефіцієнт робочого періоду (Крп) визначається на основі показників тривалості робочого періоду (Трп) та тривалості виробничого циклу (Тц) за наступним алгоритмом: а) Крп = Тц/Трп; б) Крп = Трп/Тц; в) Крп = Тц – Трп; г) Крп = Тц + Трп. 4. Якщо виробничий процес організований таким чином, що в складі партії виробів відсутні перерви при виконанні кожної операції, але наявний час очікування перед початком виконання деяких операцій, то такий вид руху предметів праці є: а) послідовний; б) партіонний; в) паралельний ; г) паралельно-послідовний. 5. За напрямком руху предметів праці виділяють такі потокові лінії: а) вертикальні, горизонтальні, змішані; б) прості, складні; в) дільничні , цехові , наскрізні; г) спеціалізовані, універсальні. 6. Який з перелічених коефіцієнтів характеризує використання обладнання за одиницю часу ( по продуктивності)? а) інтенсивного навантаження; б) екстенсивного навантаження; в) інтегрального навантаження; г) групового навантаження. 7. З метою забезпечення підприємства енергетичними ресурсами розробляють: а) норми витрат палива на окремі види продукції; б) енергетичні баланси; в) схему водообороту; г) норми витрат електроенергії на технологічні потреби. ЗАДАЧА Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розрахунки та графічний метод. Зробити висновки за результатами розрахунків. №п/п Показник Одиниця виміру Варіанти завдання 11 1 Тривалість операції: хв першої 6 другої 8 третьої 4 четвертої 2 2 Кількість виробів шт 4 Для термінового зв'язку та замовлень індивідуальних робіт! Контактні дані автора: Почта: yutrachyk@ukr.net Тел. (093) 101 84 01 Юлія Василівна
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет