Готові роботи
1. Розвиток економічної думки в Україні, 2. Закон вартості та його функції, 3. Підприємницька діяльність:види,функції

1. Розвиток економічної думки в Україні, 2. Закон вартості та його функції, 3. Підприємницька діяльність:види,функції (ID:158191)

ПредметЕкономічна теорія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 10
Зміст 1. Розвиток економічної думки в Україні, 2. Закон вартості та його функції, 3. Підприємницька діяльність:види,функції
Ціна(грн.) 10
Зразок роботи:
Розвиток економічної думки в Україні Розвиток економічної думки України почався із суспільно-економічних поглядів Київської Русі, з літописних пам'яток. У цих творах містяться окремі елементи суспільно-економічної думки, що відображають ідеологію пануючого класу феодалів, його намагання зміцнити феодальний лад та обґрунтувати прагнення давньоруської держави відігравати самостійну роль у міжнародному житті [1]. Важливе місце серед першоджерел, які роблять можливим дослідження розвитку економічної думки на території Київської Русі, належить "Руській правді"— першому давньоруському зведенню законів. Це кодекс феодального права, спрямований на узгодження взаємин, захист прав власності феодальної знаті на землю і залежних селян, майнових відносин, тощо. Початок процесу формування давньоруського законодавства належить "Правді Ярослава", розробленій Ярославом Мудрим у 1015—1016 pp. Пізніше вона була доповнена певними положеннями, спрямованими на зміцнення влади князя у Києві. Однією із найвизначніших пам´яток дослідження економічної думки староруської держави є літописний твір "Повість врем´яних літ , який засвідчує розвиток суспільного поділу праці, подальший розвиток ремесел та товарного виробництва, поширення товарно-грошових відносин у давньоруській державі тощо.
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет